COSO – Veiledning i oppfølging av internkontroll

Bestill
Medlemspris
Kr. 500,-
Ikke medlem
Kr. 550,-

Målsettingen med denne veiledningen er:

– å hjelpe organisasjoner med å gjøre systemene for internkontroll mer effektive og målrettede
– å gi en praktisk veiledning som illustrerer hvordan oppfølging kan inngå i en organisasjons internkontrollprosesser

COSOs Veiledning i oppfølging av internkontroll utdyper oppfølgingskomponenten i internkontroll slik den ble drøftet i COSO-rapporten fra 1992. Veiledningen skal klargjøre oppfølgingsdelen av internkontroll og gi veiledning på hvordan organisasjoner kan gjennomføre en målrettet og effektiv oppfølging.

Veiledningen består av tre hefter:
1. Veiledning i oppfølging av internkontroll
2. Anvendelse
3. Eksempler

  • Leveringsadresse

  • Virksomhet eller kunde.
  • Fakturaadresse

  • Virksomhet eller kunde, avhengig av hvem som skal betale.