COSO ERM – Helhetlig risikostyring – Et integrert rammeverk (1. utgave, 2004)

Bestill

This publication is available for members. Please log in to download.
Would you like to become a member?

Medlemspris
Kr. 150,-
Ikke medlem
Kr. 200,-

Den norske oversettelsen av COSOs Enterprise Risk Management (ERM). Den foreligger som et sett av to hefter:
1. Rammeverket
2. Teknikker og Verktøy

Førsteutgaven selges nå til sterkt redusert pris. (Før 650,-)
I tillegg kommer frakt kr 75,- på dette produktet