job Kontroll og sikkerhet

Digital arbeidskraft og internrevisors rolle

Bruk av digital arbeidskraft er i endring. Hvordan kan internrevisjonen håndtere slike endringer på en proaktiv måte?

Stadig flere virksomheter investerer i prosesseringsroboter for å automatisere arbeidsoppgaver. I en undersøkelse gjennomført av KPMG (2017 CEO Outlook Survey) svarte 60% av virksomhetslederne at de vil fokusere på investeringer innen intelligent digital arbeidskraft. Teknologien er blitt billigere, og samtidig mer avansert og den er blitt kraftigere.

Når virksomheter implementerer ny digital arbeidskraft, vil det også medføre nye risikoer for virksomheter. Slike risikoer kan gi nye muligheter for internrevisjon, om internrevisorer forstår hvordan slike risikoer bør håndteres.

https://iia.no/wp-content/uploads/2019/11/Digital-arbeidskraft-og-internrevisors-rolle.pdf