Aktuelt

Kvalitet og metode English

Innovative Approach to Audit Reports

The «10-year challenge» For those who manage to even casually peruse social media from time to time, the te...

Kvalitet og metode English

Internal Audit in the insurance industry

The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) adopted the Guidance on Internal Audit in the insurance industry.

Kvalitet og metode English

Internal Auditors’ Response to Disruptive Innovation

Organizations are embracing innovation and disruptive technology at breakneck speed. While these changes have many positive effects—often improving the efficiency and effectiveness of operations, increasing responsiveness to customer needs, or enhancing a competitive advantage—they are also associated with new and sometimes unknown risks.

Detalj fra 1100-tallets Aberdeen-bestiariene
Kvalitet og metode

Et bestiarium for risikostyring

Et bestiarium er en type litteratur som var populær i middelalderen, kun overgått av Bibelen i popularitet og utbredelse.

Kvalitet og metode Strategi English

Tanker rundt risikoappetitt

Paul Sobel, styreleder i COSO, var på Oslo-besøk våren 2019. Vi i IIA Norge benyttet muligheten til å høste li...

Kontroll og sikkerhet Kvalitet og metode

Styring av tredjepartsrisiko og krav til outsourcing i finansbransjen

Når et foretak engasjeres for å utføre tjenester for en annen virksomhet, er det iboende risiko for mangelfull innfrielse av oppgaven på grunn av utilfredsstillende kvalitet i egne eller underleverandørers prosesser eller operasjonelle svikt.

Kvalitet og metode English

What is the greatest risk?

The three steps of cyber risk management improvement .

Kvalitet og metode Strategi

Om bruk av scenarioer i risikostyring

Det er mange ledere som kunne tenkt seg en krystallkule for å kunne forberede virksomheten for fremtidens utfordringer. I bunn og grunn innebærer risikostyring arbeid med å styre i en usikker fremtid.

Kvalitet og metode Misligheter

Hvilken rolle spiller internrevisjonen i helhetlig styring av mislighetsrisiko?

Standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon pålegger internrevisorer å ha tilstrekkelig kunnskap til å vurdere risikoen for misligheter, samt hvordan risikoen håndteres i virksomhetene. Internasjonal forskning tilsier at det er internrevisjoner som bidrar høyt i å avdekke tilfeller av misligheter.

Kvalitet og metode

Hvordan kan risikostyring bidra til bedre personvern i virksomhetene?

Personvern handler mye om å ha god risikostyring. Informasjon har verdi. Den har verdi for virksomheten og i forhold til den enkeltes behov for personvern.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side