Aktuelt

Kvalitet og metode English

Unique Aspects of Internal Auditing in the Public Sector

Public sector organizations are expected to serve the public good, uphold the principles of ethical governance, and comply with myriad laws and regulations. Yet the nature of politics may put pressure on, or conflict with, ethical governance principles.

Kvalitet og metode English

Artificial intelligence (AI) applied to risk management

This paper aims to guide risk managers on applying AI from a basic understanding to developing their own strategy on the implementation of AI. It includes an action guide and a template for risk managers to develop their own AI risk management roadmap.

Kvalitet og metode English

GDPR and Corporate Governance

The paper focuses on the impacts of the GDPR on corporate governance practices in the year following its implementation. Most specifically, it looks at the roles played by internal audit departments and risk management functions.

Kvalitet og metode English

Auditing Cybersecurity within Insurance firms

Internal Audit plays a vital role in the provision of assurance regarding the efficiency and effectiveness of the key cybersecurity processes and controls in insurance and reinsurance undertakings.

Kontroll og sikkerhet Kvalitet og metode

Personvernombud – kan rollen ivaretas av compliance?

Ny personvernforordning fra EU trådde i kraft i 2018 og påla flere norske virksomheter å ha et personvernombud. Rollen til et personvernombud er å sikre at personopplysninger behandles på betryggende måte. Kravene i forordningen er på flere punkter sammenfallende med krav som stilles til compliance.

Kvalitet og metode Blogg English

Questions for understanding risk management

The holding of a position on a Board or in a control committee in an organisation is a considerable responsibility and may also lead to personal liability.

Kvalitet og metode Strategi

Internrevisjon og økt digitalisering

Skal internrevisjonen beholde sin posisjon som en strategisk aktør, må funksjonen i tillegg til å revidere være en rådgiver for håndtering av fremtidige risikoer.

Kvalitet og metode English

Preparing Internal Audit for an External Quality Assessment

This short overview explains some of the key opportunities and threats of an EQA and encourages readers to ensure they properly prepare their IA team for an EQA and choose their EQA assessor carefully.

Etikk og kultur Kvalitet og metode Strategi

Hvorfor bør styret stille tydeligere krav til risikostyringen?

Styret i en virksomhet har et lovfestet ansvar for å sørge for forsvarlig drift av virksomheten. Dette omfatter ansvaret for virksomhetens risikostyring, som til dels er definert i mer detalj av ulike organisasjoner og bransjespesifikke reguleringer.

Kvalitet og metode English

Risk in Focus 2020: Hot topics for internal auditors

Risk in Focus is an annual barometer of what CAEs perceive as their organisations’ risk priorities and what is preoccupying their thinking as they prepare their forthcoming audit plans.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side