Aktuelt

Kvalitet og metode English

Auditing Market Risk in Financial Institutions

Regulators and supervisors are focused on this risk, emphasizing the need for accurate models that can measure the capital impact of market activities on the financial viability of the institution.

Kvalitet og metode Blogg

Revisjoner via Teams

Normalt er personlige møter og kroppsspråk et viktig utgangspunkt for den gode revisjonssamtalen. Hvordan fungerer dette egentlig på Teams?

Kvalitet og metode Strategi English

Lessons Learned from COVID-19

We must continue to evaluate both the short- and long-term impacts on business and social interactions at the micro and macro levels to ensure the lessons are learned, and not lost.

Kvalitet og metode English

Compliance Risk Management

This publication aims to provide guidance on the application of the COSO ERM framework to the identification, assessment, and management of compliance risks by aligning it with the C&E program framework, creating a powerful tool that integrates the concepts underlying each of these valuable frameworks.

Kvalitet og metode English

Cybercecurity – practical guidance

This guidance is developed to help internal auditors address some of the key risks identified in Risk in Focus 2021, with the aim of contributing to the reduction of their impacts on businesses and stakeholders.

Etikk og kultur Kvalitet og metode English

Auditing culture and behavior

The fundamental idea behind cultural risk is that, on paper, things may appear to be fine, but, in practice, reality is not the same.

Kvalitet og metode

Kan din virksomhet vise at complianceprogrammet faktisk fungerer?

«Key takeaways» fra det amerikanske justisdepartementet sin veileder om evaluering av Corporate Compliance-programmer.

Kvalitet og metode English

Is risk governance enough?

Håkan Jankensgård is Associate Professor at Lund University School of Economics in Sweden and holds a PhD in risk management. He is keenly interested in developing a practical approach to Enterprise Risk Management (ERM). We had an opportunity to ask Håkan a few key questions to sound out his approach to ERM.

Kvalitet og metode Strategi English

RISK IN FOCUS 2021 Hot topics for internal auditors

The purpose of this publicationis to help the internal audit profession prepare its independent risk assessment work, annual planning and even audit scoping by sharing the insights and learnings from the research.

Kvalitet og metode Blogg

Å ikke se skogen for bare trær

Det er en fare innen risikostyring at vi er så fokusert på enkeltrisikoer og forvaltning av disse at vi glemmer å se på dem i en større sammenheng. Sammenheng betyr ikke bare å se skogen som en helhet, men også å forstå at skogen lever og vokser i sitt eget mikro- og makroklima. Vi må forstå hele konteksten.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side