OPPDATERTE STANDARDER

Fra 1. januar 2017 trer de oppdaterte standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon i kraft. Last ned den norske versjonen her.

Les mer

Hydro Internal Audit is seeking

Senior Internal Auditor Officer

Apply before January 28th 2017

Read More

Ledig stilling

Prosjektleder konsernrevisjon

Søknadsfrist 25. januar 2017

Les mer

Se vårt tilbud av bøker og litteratur.
Last ned gratis fagblader, standarder og veiledninger.
Alle våre medlemmer får rabatterte priser!

«Fremskritt gjennom deling av teori og beste praksis»

Hos IIA Norge treffer du over 800 medlemmer fra både privat og offentlig sektor. Bli med i et sterkt fellesskap hvor du kan dele erfaringer, knytte nettverk og oppdatere din kunnskap!

«Fremskritt gjennom deling av erfaringer»

Se alle våre kurs, seminarer, medlemsmøter, aktiviteter og konferanser om internrevisjon, governance/virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og kontroll.

«Fremskritt gjennom deling av kunnskap»

SISTE NYTT FRA IIA NORGE

Se flere nyheter