job Blogg

«Transition to climate change auditing»

Siden risikoen for klimaendringer forventes å øke i relevans ytterligere de neste årene, bør internrevisjonen ta grep nå og hvordan du kan gjøre dette kan du lære mer om i dette webinaret.

ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditors) arrangerte 7. november et webinar om internrevisjonens rolle i å gi vurderinger av organisasjoners ESG – initiativer og etterlevelse.

Du kan nå se et opptak av dette aktuelle webinaret ved å følge denne lenken:   

Klimaendringer er nå rangert som en topprisiko i Risk in Focus 2023, men tiden og ressursene som anvendes av internrevisjonen på dette temaet er foreløpig langt under nivået for det som er kommunisert som opplevd risiko. Siden risikoen for klimaendringer forventes å øke i relevans ytterligere de neste årene, bør internrevisjonen ta grep nå og hvordan du kan gjøre dette kan du lære mer om i dette webinaret.

HOVEDPUNKTER FRA WEBINARET:

Internrevisjonens rolle

Det finnes ingen løsning som passer for alle når det gjelder rollen til internrevisjon i dette aktuelle temaet: revisorer bør definere sin tilnærming på en virksomhetsorientert måte og ta i betraktning organisasjonens modenhet angående klimaendringer og miljømessig bærekraft. I mindre modne miljøer bør internrevisjonen stille relevante spørsmål til ledelsen, styret og komiteene for å øke bevisstheten om hvordan risikoen for klimaendringer kan påvirke risikoprofilen.

Internrevisjonsplan

Det er forskjellige måter å inkludere vurderinger knyttet til klimaendringer i revisjonsplaner. Tematiske gjennomganger kan utfordre styringen av risiko og inkludering av klimaendringer i hver revisjon (basert på innvirkning på virksomheten/prosessen som revideres) har fordelen av å gi mer vertikal innsikt. Siden ulike funksjoner er involvert i å fokusere på klimaendringer og miljømessig bærekraftsrisiko, er tydelig ansvarsdeling avgjørende, og en top down-tilnærming er nyttig i begynnelsen for å kunne foreta gode prioriteringer.

Forhold til styre/revisjonsutvalg

For å kunne påvirke styrets/revisjonsutvalgets fokus på klimaendringer og miljømessig bærekraft, må internrevisjonen framstå troverdig ved å være godt informert. Internrevisjonen kan på denne måten anvende sin unike posisjon og ferdigheter til å være med og få en plass ved beslutningsbordet. Et godt tips i denne sammenheng er å dele interne beste praksis som man har observert i avdelinger, enheter, enheter samt å fremme kunnskapsdeling til andre deler av organisasjonen.

Kompetanse

Internrevisjonen bør videre utvikle sin kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker reguleringer. Kunnskap om dette er viktig for å forstå hva man vil bli målt på og for å kunne kommunisere dette på en god måte til ulike deler av organisasjonen.