Publikasjoner

Stort utvalg av faglitteratur, rammeverk og veiledere. Finner du ikke det du leter etter, ta en titt i IIA Bookstore eller www.iia.no.
Frakt tilkommer (vektavhengig) og vil bli lagt til på endelig faktura. Bøker sendes kun til norske adresser.

The Politics of Internal Auditing

This research points out some things that can be done to strengthen the culture, improve the governance structure, and build support for internal auditing.

Data Analytics: Evaluating Internal Audit’s Value

The framework helps internal audit to broaden risk coverage and enhance audit efficiencies.

Internal Audit Capability Model (IA-CM)

This editon reflects on leading developments in governance, business and risk management, and the internal audit profession, giving relevant, useful, practical, and forward-thinking information.

COSO-rammeverk

COSO ERM – Helhetlig risikostyring – Et integrert rammeverk (1. utgave, 2004)

En av de kritiske utfordringene for ledergrupper er å bestemme hvor stor risiko virksomheten kan og skal utsettes for i prosessen med å skape verdier. Dette rammeverket vil gjøre dem bedre i stand til å møte disse utfordringene.

Forvaltning, styring og kontroll (CoCo-rapporten)

Boken omhandler et praktisk rammeverk for forvaltning, styring og kontroll og vil kunne benyttes som et hjelpemiddel når kontroll skal bygges opp i en virksomhet og for virksomheter å måle seg selv mot.

COSO-rammeverk

COSO ERM – Helhetlig Risikostyring (sammendrag)

Den norske oversettelsen av Sammendraget fra den oppdaterte versjonen av COSOs Helhetlig Risikostyring – Integrering med strategi og måloppnåelse av 2017.

Veiledere fra IIA Norge

Guidance for the Risk Management Function

This guidance describe current «best practices» for risk management functions regardless of industry, regulations and size of the business.

Veiledere fra IIA Norge

Veileder for Risikostyringsfunksjonen

Med denne veilederen ønsker vi å beskrive gjeldende «beste praksis» for risikostyringsfunksjoner uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på virksomheten.

Veiledere fra IIA Norge

Guidelines for the Compliance Function

In this guidance we have tried to describe «best practice» for compliance functions regardless of industry, regulation and size. It does not cover the legal requirements to which compliance functions may be subject, rather it introduces the basic principles of the function. Individual adaptations will
naturally depend on each organization’s nature, size and risk profile.

Veiledere fra IIA Norge

Veileder for Compliancefunksjonen

Beskriver compliancefunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer (2015)

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side