job Blogg

Bli kjent med andre internrevisjoner

Nå kan du bli kjent med kollegaer i andre internrevisjoner på Instagram - Broaden your community.

I forbindelse med IIA Årskonferansen 2021 i november relanserte Mediakomiteen sin Instagram-konto. Hensikten er å kunne ha en mer interaktiv kommunikasjon med våre medlemmer. Fra og med desember lanserer vi et nytt konsept, «know your community». Hver måned vil IIA sin Instagram-konto bli overtatt av en ny internrevisjonsavdeling. De vil vise oss hvem de er, hvordan de jobber, hvilke temaer som står på agendaen, nyttige erfaringer med mer. Dette er en gyllen mulighet til å bli bedre kjent med kollegaer i andre internrevisjoner!

IIA tar stafettpinnen for å sparke i gang «know your community» i desember, etterfulgt av Orkla i januar.

«Broadening horizons» er et annet konsept under planlegging, med formål om å synligjøre læringspunkter og fellesnevnere mellom internrevisjonen og andre profesjoner.

Følg IIA på Instagram her.