Aktuelt

Kvalitet og metode English

Risk in Focus 2020: Hot topics for internal auditors

Risk in Focus is an annual barometer of what CAEs perceive as their organisations’ risk priorities and what is preoccupying their thinking as they prepare their forthcoming audit plans.

Etikk og kultur Kvalitet og metode English

Risk culture beyond ticking boxes

There is a need for organisations to develop a better understanding and a common language for risk culture. In this article I wish to demonstrate how this is possible and what tools are available to guide this process.

Kvalitet og metode

Modell for risikomodenhet får internasjonal oppmerksomhet

I 2017 utviklet og lanserte Ayse Nordal og Ole Martin Kjørstad, medlemmer av risikonettverket i IIA Norge, en enkel modell med en ny tilnærming til å vurdere risikomodenhet.

Kvalitet og metode English

Innovative Approach to Audit Reports

The «10-year challenge» For those who manage to even casually peruse social media from time to time, the te...

Kvalitet og metode English

Internal Audit in the insurance industry

The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) adopted the Guidance on Internal Audit in the insurance industry.

Kvalitet og metode English

Internal Auditors’ Response to Disruptive Innovation

Organizations are embracing innovation and disruptive technology at breakneck speed. While these changes have many positive effects—often improving the efficiency and effectiveness of operations, increasing responsiveness to customer needs, or enhancing a competitive advantage—they are also associated with new and sometimes unknown risks.

Detalj fra 1100-tallets Aberdeen-bestiariene
Kvalitet og metode

Et bestiarium for risikostyring

Et bestiarium er en type litteratur som var populær i middelalderen, kun overgått av Bibelen i popularitet og utbredelse.

Kvalitet og metode Strategi English

Tanker rundt risikoappetitt

Paul Sobel, styreleder i COSO, var på Oslo-besøk våren 2019. Vi i IIA Norge benyttet muligheten til å høste li...

Kontroll og sikkerhet Kvalitet og metode

Styring av tredjepartsrisiko og krav til outsourcing i finansbransjen

Når et foretak engasjeres for å utføre tjenester for en annen virksomhet, er det iboende risiko for mangelfull innfrielse av oppgaven på grunn av utilfredsstillende kvalitet i egne eller underleverandørers prosesser eller operasjonelle svikt.

Kvalitet og metode English

What is the greatest risk?

The three steps of cyber risk management improvement .

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side