job Fysisk kurs

Årsmøte IIA Norge 2024

Styret i IIA Norge har gleden av å innkalle medlemmer til årsmøte.

Tid: Tirsdag 28. mai 2024, kl. 16:30–17:30
Sted: Scandic Fornebu, Martin Linges vei 2 eller digitalt på Teams

Hvis du har forslag som du ønsker behandlet på årsmøtet skal dette være sendt sekretariatet senest to uker før årsmøtet, det vil si innen utgangen av mandag 13. mai.

Fullstendig saksliste med sakspapirer vil være sendt medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Meld deg på og velg om du vil delta digitalt eller fysisk. Lenke for digital deltakelse sendes i forkant av møtet.

Nettverksmøte påmelding med valg