job Strategi

Trenger vi en internrevisjon?

DFØ har laget et minikurs i internrevisjon som både er nyttig for statlige virksomheter som skal vurdere å etablere en internrevisjon, men som også på en enkel og kortfattet måte forklarer verdien av internrevisjon.

Denne veiledningen gir en innføring i hva internrevisjon er i en statlig sammenheng og hvordan du kan gjennomføre og dokumentere selve vurderingen. Veiledningen tar utgangspunkt i rundskrivet Internrevisjon i statlige virksomheter (R-117) fra Finansdepartementet.

Mer informasjon om internrevisjon finner du hos DFØ.