Kontroll og sikkerhet

Stifinneren – hjelp på veien til god styring av informasjonssikkerhet

Stifinneren hjelper deg å finne veien fram til god og effektiv styring av informasjonssikkerhet i din virksomhet.

Kontroll og sikkerhet

Mitigating Cyber Threats

The October issue of Tone at the Top explores the five key areas where internal audit can have the most impact on helping organizations mitigate cyber-related risks.

Podcast

IIAs nye podcast

IIA globalt lanserer ny podcast. Første episode er dedikert sikkerhetsmåneden og omhandler cyber.

Teknologi

Auditing Cyber Incident Response and Recovery

Cybersecurity attacks are increasing as the tools for detecting and exploiting vulnerabilities in networked systems and devices become increasingly sophisticated or commoditized.

Teknologi

Revisjon av cybersecurity – en praktisk tilnærming

I introduksjonskurset til IT-revisjon har vi forsøkt å gi deltakerne innsikt i hvordan man kan gå frem ved gjennomføring av et internrevisjonsoppdrag.

Blogg

IT-risikoer – behov for økt oppmerksomhet i din virksomhet?

I takt med digitaliseringen av virksomheters produksjons- og støtteapparater har IT-risikoene fått en stadig bredere plass på private selskaps – og offentlige virksomheters risikoagenda.

Kontroll og sikkerhet

Key questions to expose gaps in board understanding of organizational cyber resiliency

The IIA and EY bring you “The risky six» which asks and answers key questions to determine your organization’s cyber resiliency.

Kontroll og sikkerhet

Slik ivaretar du IT-sikkerhet i en sårbar tid

Det har nå vært flere uker med unntakstilstand i Norge grunnet korona-epidemien. En av konsekvensene er at en stor andel av ansatte og ledere nå sitter på hjemmekontor. Hvilke utfordringer rundt IT-sikkerhet har vi sett disse ukene og hvordan kan dere som virksomhet sikre dere mot disse?

Kvalitet og metode

Auditing Cybersecurity within Insurance firms

Internal Audit plays a vital role in the provision of assurance regarding the efficiency and effectiveness of the key cybersecurity processes and controls in insurance and reinsurance undertakings.

Kvalitet og metode

Internrevisjon og økt digitalisering

Skal internrevisjonen beholde sin posisjon som en strategisk aktør, må funksjonen i tillegg til å revidere være en rådgiver for håndtering av fremtidige risikoer.

Skriv ut side