Compliance & Kaffe: Håndtering av krevende varslersaker

Compliance13.03.2019 Kl. 08:30 - 10:00 IIA Norge

Hvordan møte utfordringer i varslersaker?  Hva er egentlig kritikkverdige forhold som det bør varsles om?

Oslo kommune har det siste året opplevd en rekke krevende varsler. Internrevisjonen ved Byrådslederens kontor er ansvarlig for varslingskanalen i kommunen.

Vi har invitert Advokat Erling Grimstad til å gi en innledning til de lovmessige kravene.

Nitika Dhall og Ellen C. Braathen (leder) fra Internrevisjonen ved Byrådslederens kontor vil også dele sine erfaringer rundt håndtering av krevende varsler og internrevisjonens rolle.

Velkommen til kaffe og god diskusjon!

Møtet er fulltegnet. Vi fører deg opp på venteliste hvis du sender en epost til: post@iia.no