Blogg

Åpenhetsloven – en unik mulighet for internrevisor til å skape verdi

Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Hensikten med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Loven utløser tre plikter for virksomhetene; aktsomhetsvurderinger, årlig redegjørelse og plikten til å svare på spørsmål fra allmenheten.

Årsplanen – Hvordan velge de riktige revisjonsprosjektene?

Statlig nettverk deler god praksis: Hvordan kommer vi frem til viktige og relevante revisjonsprosjekter som tilfører merverdi?

Stillingsannonser

Ledig stilling: Internal Auditor in SEB

Ready to take the next step in your career and become part of an Internal Audit team within Corporate- and Investment banking?

SEB – Internal Auditor

Ready to take the next step in your career and become part of an Internal Audit team within Corporate- and Investment banking?

Stillingsannonser

Ledig stilling: Forvaltningsrevisor i Oslo kommunerevisjon

Vi ser spesielt etter deg som har interesse for offentlig forvaltning og har lyst til å jobbe tverrfaglig med hyggelige og dyktige kollegaer.

Revisjonsrådgiver/seniorrådgiver -forvaltningsrevisjon

Vil du bidra til bedre kommunale tjenester? Er du interessert i evaluering? Vi er på jakt etter en til to samfunnsengasjerte medarbeidere til vår Avdeling for forvaltnings­revisjon.

Strategi

Risk in Focus 2024 – søker internrevisjonslederes mening!

Mange kjenner sikkert Risk in Focus som er et produkt utarbeidet av 15 Europeiske land. Nå vi vi også ha innspill fra Norge.

Strategi

Utkast til nye globale standarder er ute på høring

Forslaget vil innebære en omfattende endring i utformingen av standardene og rammeverket, for å gjøre dem mer tilgjengelig og lettere å bruke.

Teknologi

Nå kan du som er CISA bli CIA

Dersom du har en aktiv CISA kan du nå ta en «CIA Challenge Exam» bestående av 150 spørsmål/3 timer og oppnå CIA tittelen.

Navigating geopolitical risk

Building resilience demands collaboration in a challenging world. Chief audit executives consider geopolitical uncertainty a major risk, but internal audit spends little time on the subject.

Skriv ut side