Stillingsannonser

Forsvarsdepartementet søker tre nye seksjonssjefer

Forsvarsdepartementets internrevisjon består av 18 ansatte med ulik bakgrunn, utdanning og erfaring. Nå etablerer vi tre seksjoner som vil ledes av seksjonssjefer.

Forsvarsdepartementets internrevisjon søker seksjonssjefer

Forsvarsdepartementets internrevisjon søker etter tre nye avdelingsledere.

Risk in Focus 2024

A major research report has revealed a looming poly-crisis as a series of high-impact risk events are occurring simultaneously and exacerbating a multitude of interconnected risks.

Kvalitet og metode

Risk in Focus 2024 – Hot topics for internal auditors

Businesses facing a poly-crisis reveals the result of a survey of 700 Chief Internal Auditors across Europe.

Blogg

Nye regler for innrapportering av CPE-poeng

Dersom du ikke rapporterer årlige CPE-poeng, risikerer du nå å miste sertifiseringen din!

Blogg

Trenger internrevisjon en rebranding av egen merkevare?

Blir navnet vi bruker på vår profesjon en hemsko for formidling av hva den viktige rollen til internrevisor er?

Blogg

Bærekraftsrapportering

IIA Norge har svart på høringen av NOU 2023: 15 IIA Norge har denne uken avgitt et høringssvar på Finansdep...

Stillingsannonser

Ledig stilling: forvaltningsrevisor, Oslo kommunerevisjon

Vil du bidra til bedre kommunale tjenester? Er du interessert i evaluering?

Jurist – Revisjons-/seniorrådgiver forvaltningsrevisjon

Vil du bidra til bedre kommunale tjenester? Er du interessert i evaluering?

Blogg

Droppet ledermøtene – fikk bedre kontakt med ledelsen

Internrevisjonen i UDI har gode erfaringer med månedlige en-til-en-møter med lederne i direktoratet

Skriv ut side