Aktuelt

Strategi English

Internal Audit: A global view

An IIA global survey to gain a clearer perspective of the internal audit profession and its professionals.

Kvalitet og metode Strategi English

Embedding ESG and sustainability considerations into the Three Lines Model

Practical suggestions and examples for integrating sustainability considerations into the key roles and responsibilities within The IIA’s Three Lines Model.

Kvalitet og metode Strategi

Råvarerisiko – den glemte risikoen

Råvareprisene har fått et økende fokus gjennom den pågående pandemien og aktuelle geopolitiske situasjoner har bragt råvareprisene helt i sentrum – eksempel; krigen i Ukraina – hva skjer med europeisk samfunns- og næringsliv hvis Russland skrur av gassen?

Kvalitet og metode Strategi English

Prioritizing Environmental, Social and Governance

Exploring Internal Audit’s Role as a Critical Collaborator.

Strategi

Hjelp oss til å hjelpe deg

Nettverk Compliance og forretningsetikk ønsker å kartlegge hvilket behov alle medlemmer har for økt kompetanse, samt samle inn data om compliance i Norge.

Strategi

Hvor ligger lønnsnivået for internrevisjon, compliance og risikostyring?

Takk til alle som har bidratt med svar på foreningens lønnsundersøkelse! Her kan du lese mer om resultatet.

Kvalitet og metode Strategi

Internal audit and compliance

This paper is designed to help bring clarity to these complexities and avoid confusion, gaps, and unnecessary duplication.

Strategi English

COVID-19: Enhancing the value of governance

How boards can turn to internal audit for beneficial assurance, advice, and input on ESG data to use in their governance role.

Strategi English

Are we ready?

Now is the time for internal auditors to think and act boldly about the activities needed to help their organizations manage known and unknown risks.

Strategi

A practical guide for boards and leadership teams on sustainability

Aimed at helping board members and leadership teams navigate their companies’ sustainability journey.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side