Aktuelt

Kvalitet og metode Blogg English

Questions for understanding risk management

The holding of a position on a Board or in a control committee in an organisation is a considerable responsibility and may also lead to personal liability.

Kvalitet og metode Strategi

Internrevisjon og økt digitalisering

Skal internrevisjonen beholde sin posisjon som en strategisk aktør, må funksjonen i tillegg til å revidere være en rådgiver for håndtering av fremtidige risikoer.

Kvalitet og metode English

Preparing Internal Audit for an External Quality Assessment

This short overview explains some of the key opportunities and threats of an EQA and encourages readers to ensure they properly prepare their IA team for an EQA and choose their EQA assessor carefully.

Etikk og kultur Kvalitet og metode Strategi

Hvorfor bør styret stille tydeligere krav til risikostyringen?

Styret i en virksomhet har et lovfestet ansvar for å sørge for forsvarlig drift av virksomheten. Dette omfatter ansvaret for virksomhetens risikostyring, som til dels er definert i mer detalj av ulike organisasjoner og bransjespesifikke reguleringer.

Kvalitet og metode English

Risk in Focus 2020: Hot topics for internal auditors

Risk in Focus is an annual barometer of what CAEs perceive as their organisations’ risk priorities and what is preoccupying their thinking as they prepare their forthcoming audit plans.

Etikk og kultur Kvalitet og metode English

Risk culture beyond ticking boxes

There is a need for organisations to develop a better understanding and a common language for risk culture. In this article I wish to demonstrate how this is possible and what tools are available to guide this process.

Kvalitet og metode

Modell for risikomodenhet får internasjonal oppmerksomhet

I 2017 utviklet og lanserte Ayse Nordal og Ole Martin Kjørstad, medlemmer av risikonettverket i IIA Norge, en enkel modell med en ny tilnærming til å vurdere risikomodenhet.

Kvalitet og metode English

Innovative Approach to Audit Reports

The «10-year challenge» For those who manage to even casually peruse social media from time to time, the te...

Kvalitet og metode English

Internal Audit in the insurance industry

The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) adopted the Guidance on Internal Audit in the insurance industry.

Kvalitet og metode English

Internal Auditors’ Response to Disruptive Innovation

Organizations are embracing innovation and disruptive technology at breakneck speed. While these changes have many positive effects—often improving the efficiency and effectiveness of operations, increasing responsiveness to customer needs, or enhancing a competitive advantage—they are also associated with new and sometimes unknown risks.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side