job Fordypning

Intervjuteknikk

Gode spørsmål leder til gode svar. Men hva er et godt spørsmål? Og hvordan kan vi bruke riktig intervjuteknikk for å få mennesker til å åpne opp og dele informasjon?

Hva er feilene alle intervjuere gjør, men få tenker over? Og hva kan vi gjøre for å unngå at intervjuet sporer av eller stopper opp?

Kurset passer for alle som har behov for å skaffe pålitelig informasjon gjennom intervjuer, enten ved internrevisjoner, kontroller, undersøkelser eller granskinger. Det tar for seg ulike temaer for planlegging og gjennomføring av intervjuer slik som: 

  • Relevant minnepsykologi 
  • Planlegging av intervjuer
  • Hvordan innlede intervjuer?
  • Pålitelighetshierarkiet (ulike typer spørsmål)
  • Betydningen av fri forklaring
  • Aktiv lytting og bruk av taushet
  • Sondering og konfrontering
  • Avslutning og evaluering

Tidsplan og gjennomføring:

  • 0900-1130- Presentasjon og teori (se punktene over)
  • 1200-1600 – Praktiske øvelser og løpende evaluering

Antall kursdeltakere vil være 8-12.

Vedlikeholdspoeng

Gjennomføring gir 6 CPE/vedlikeholdspoeng for Diplomert internrevisor, CIA og CRMA.

Kursholder

Stig Rune Johnsen, Advokat/Direktør i PwC har 11 års erfaring som spesialetterforsker i Økokrim med etterforsking av komplekse korrupsjonssaker, skatte- og avgiftsovertredelser og regnskapsmanipulasjon. På Økokrim var Stig Rune en av to godkjente intervjuinstruktører og har i den sammenheng utdannet spesialetterforskere i anerkjent intervjuteknikk innenfor en metodikk som særlig setter fokus på intervjuobjektets rettigheter og sikrer intervjuet som kilde til pålitelig informasjon. Han har også holdt forelesninger og kurs om intervjumetodikk, kommunikasjon og rettslig eksaminasjon.

Kurspåmelding