job Kontroll og sikkerhet

Personvern og bruk av overvåkningsteknologi i Kina

I en videregående skole i Hangzhou i Kina gjenkjenner kameraene elevens ansikt og overvåker elevens ansiktsuttrykk og stilling. I denne skolen med tusen elever kan man låne bøker, kjøpe snacks og kontrollere klasserom ved hjelp av ansiktsgjenkjenning.

I klasserommene henger et kamera som tar bilder av elever hvert 30. sekund mens undervisningen pågår. Kameraet
er koblet til en database som inneholder bilder av alle skolens elever. Kameraet registrerer i tillegg elevens bevegelser og leverer all informasjonen til læreren. Læreren ser alt.

Tenk deg en GDPR-fri sone der ditt personvern er underordnet.

Da systemet ble presentert for allmennheten førte det til opprør i sosiale medier. Skolens rektor forsvarer imidlertid systemet og mener at media ikke har forstått bruksområdet. Ifølge rektoren ønsker skolen å få bedre forståelse av hvordan elevene oppfører seg i skolen og vil benytte systemet for å forbedre kvaliteten i undervisningen. Senere innrømmer skolens assisterende rektor at det også er et poengsystem knyttet til hvordan elever oppfører seg i skolen. Selv om skolen ikke samler bilder av elevene, vil dårlig oppførsel dokumentert via kamera gi effekt på elevens karakterer.

Jianq Qi går i første klasse og sier at han ikke synes systemet i skolen er skremmende. Ifølge Jianq vil kameraene ikke påvirke hans oppførsel;
Så lenge jeg oppfører meg som forventet vil det ikke påvirke meg i det hele tatt.

Nye teknologiske løsninger gjør det mulig å overvåke mennesker med en helt ny type presisjon. Ifølge South China Morning Post i Hongkong som rapporterte om dette først, har kineserne tatt i bruk droner med kameraer som er så tilnærmet lik ekte duer at det er nærmest umulig å skille dem fra vanlige fugler. Dronefuglene er nesten lydløse og kan etterligne 90 % av duers bevegelser. Bruken av droner er konsentrert til Xinjiang, en region hvor den islamske uigur-minoriteten utgjør den største befolkningsgruppen med rundt 11 millioner mennesker.

Kina har det siste året fått økt kritikk internasjonalt for sin håndtering og påståtte undertrykkelse av uigurene. Det hevdes fra ulikt hold at uigurene
lever under fullstendig kontroll og konstant overvåkning. Myndighetene har i tillegg satt opp såkalte omskoleringsleirer hvor FN anslår at opptil en million uigurer er internert. Den teknologiske utviklingen muliggjør ytterligere bruk av avanserte overvåkningssystemer. Personvernet er underordnet sosial kontroll.

Professor Lauri Paltemaa i Universitet i Åbo tror at styring av mennesker ved overvåking av deres oppførsel kan medføre at mennesker begynner å oppføre seg annerledes. Hvis du en dag ikke får en billett til tunnelbanen etter å ha skrevet en negativ artikkel i sosiale medier, så vil det påvirke hvordan du oppfører deg fremover.

Ansiktsgjenkjennelsesalgoritmer er allerede flinkere enn vi mennesker. Det russiske systemet FindFace har en treffrate på 99,9 prosent, men den beste applikasjonen er utviklet i Kina. Tidlig 2019 arresterte myndighetene en ettersøkt kriminell på en konsert med 50 000 tilskuere ved bruk av et ansiktsgjenkjenningsystem. Det tok også bare 7 minutter å lokalisere og pågripe BBC reporter og Beijing-korrespondent John Sudworth i begynnelsen av 2018. Dette var et planlagt stunt for å illustrere effektivitet i det kinesiske overvåkningssystemet.

‘Smart specs’ er briller som gir kinesiske politistyrker mulighet til å identifisere potensielt mistenkte i folkemengder ved bruk av ansikts-gjenkjenning matchet opp mot et dataregister. Disse er allerede tatt i bruk av politiet i Shanghai.

Politikvinne med ‘smart specs’

Kina hadde ved inngangen til 2019 mer enn 170 millioner overvåknings-kameraer og det er anslått at dette antallet vil tredobles innen 2020. Det gjør Kina til verdens største nettverk av CCTV-kameraer.

Utviklingen går i et høyt tempo. Det finnes nå teknologi som gjenkjenner personer basert på kroppsfasong og bevegelser, selv om personen har ryggen til og befinner seg på 50 meters avstand. Denne teknologien er allerede tatt i bruk i Beijing og Shanghai.

Tilgangen til persondata gir også myndighetene tilgang til å ekstrahere enormt mye informasjon om personer, med det mål å bidra til at politiet kan utføre sine oppgaver mer effektivt, sikre harmoni og sosial kontroll.

Alle våre Facebook-likes og Google-søk gir et overraskende klart bilde av våre preferanser. Den enorme mengden biometriske data i ansiktet vårt truer med å ta bort all anonymitet og personvern. Slik Google sin tidligere CEO Eric Schmidt en gang spådde, blir identiteten vår den mest verdifulle digitale eiendelen vi har i fremtiden.

Nyttige kilder:

https://yle.fi/uutiset/3-10296993
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-45474279
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5882159/China-secretly-developing-army-robot-SPY-doves.html
https://yle.fi/uutiset/3-10367198