Kompetanse

Kurs og nettverksmøter

Hvilken kompetanse trenger du som internrevisor? Kompetansetrapp internrevisjon

Fordypning Virtuelt klasserom
08 Feb 2022 08 Feb 2022

Webinarserie: Helhetlig risikostyring

Webinarserie om helhetlig risikostyring med utgangspunkt i diskusjoner basert på erfaringer fra risikostyringsfunksjonen.

Fordypning
09 Feb 2022 09 Feb 2022

Intervjuteknikk med Håkon Haugsbø

Gode spørsmål leder til gode svar. Men hva er et godt spørsmål? Og hvordan kan vi bruke riktig intervjuteknikk for å få mennesker til å åpne opp og dele informasjon?

Fordypning Virtuelt klasserom
22 Feb 2022 22 Feb 2022

Virtual classroom: CIA Part 1

CIA Preparation Course

Fordypning Virtuelt klasserom
21 Feb 2022 25 Feb 2022

Virtual Classroom: COSO ERM Certificate Program

The COSO ERM Certificate Program offers you the unique opportunity to learn the concepts and principles of the updated ERM framework and to be prepared to integrate the framework into your organisation’s strategy-setting process to drive business performance.

Fordypning Virtuelt klasserom
02 Mar 2022 03 Mar 2022

Virtual classroom: Change and Project Assurance workshop

This virtual course will share best practices in project assurance and then give you insights to benchmark and enhance your current approach to project assurance/auditing.

Fordypning Virtuelt klasserom
16 Mar 2022 16 Mar 2022

Lær å håndtere varslingssaker – og menneskene involvert

Praktisk kurs i ledelse og varsling med to eksperter innen fagfeltet.

Fordypning Virtuelt klasserom
21 Mar 2022 22 Mar 2022

Virtual Classroom: Auditing culture

This course will look at cultre in an analytical way and give audit teams a practical set of tools and techniques to audit culture.

Fordypning Introduksjon
05 Apr 2022 06 Apr 2022

Misligheter og granskning

Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker.

Fordypning Virtuelt klasserom
19 Apr 2022 19 Apr 2022

Virtual classroom: CIA Part 3

CIA Preparation Course

Fordypning Virtuelt klasserom
10 Mai 2022 10 Mai 2022

Virtual classroom: CIA Part 2

CIA Preparation Cours

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side