Digitalt: Compliance & Kaffe

Resultater fra KPMGs spørreundersøkelse om etikk/ESG og compliance.

Online: CIA Part 3 training

The CIA certification means having a key to the vast world of opportunities the profession of internal auditing offers.

Online: CIA Part 2 training

The CIA certification means having a key to the vast world of opportunities the profession of internal auditing offers.

Online: CIA Part 1 training

The CIA certification means having a key to the vast world of opportunities the profession of internal auditing offers.

Online: The practice of Agile internal auditing in your mission

This highly interactive practical training uses a workshop format, sharing ideas and practical examples to understand why and how Agile Auditing can be applied in audit missions.

Online: Process Mining

Process mining is a bit like magic: you import a data set and the process mining tool automatically constructs a process map that shows how your process was actually performed.

Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon

Etter et «koronaopphold» inviteres det igjen til Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon i regi av Riksrevisjonen, IIA Norge og NKRF.

Hvordan samhandle med Riksrevisjonen?

Det er stadig flere statlige virksomheter som etablerer internrevisjonsfunksjon.  Statlig nettverk har invitert Riksrevisjonen til å presentere Prosedyre for samhandling med internrevisjon og dele sine erfaringer

Webinar: Internal Audit in Banks: challenges from the Russian/Ukrainian crisis

The objective of the webinar is to discuss the way internal auditors may help banks reduce these risks. A special focus will be made on cyber security risk that is growing daily.

Generalforsamling

Styret ønsker velkommen til generalforsamling og inviterer til foredrag, mat og mingling hos Riksrevisjonen. Delta fysisk eller digitalt!

Skriv ut side