Online: Hvordan ta grep på IT-revisjoner, en introduksjon

Dette kurset skal gjøre internrevisor i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjons-prosessen.

Hybrid: Lær å håndtere varslingssaker – og menneskene involvert

Praktisk kurs i ledelse og varsling med to eksperter innen fagfeltet.

Hybrid: EUs nye varslingsdirektiv

Direktivet stiller mer omfattende krav enn arbeidsmiljøloven til private og offentlige virksomheter og offentlige myndigheter, med det hovedformål å legge til rette for en effektiv håndheving av EØS-retten på sentrale områder.

Årsplanen – Hvordan velge de riktige revisjonsprosjektene?

Statlig nettverk deler god praksis: Hvordan kommer vi frem til viktige og relevante revisjonsprosjekter som tilfører merverdi?

Online: EU Financial Services for Internal Auditors Certificate (CFS-EU)

EU Financial Services for Internal Auditors Certificate, a facilitator-led specialty certificate program, will provide you with critical intelligence, guidance, and practical applications to advance a career in financial services internal auditing.

Online: The role of Internal Audit in ESG

In a changing world, ESG becomes a determining factor for companies in terms of compliance, attractivity, talent retention. How can and will Internal Audit assess that companies are applying and evaluating continuous changing regulations without impacting companies’ growth.

Praktisk tilnærming til Data Governance – hva forventes, og hva kan internrevisjonen bidra med?

Finansnettverket har satt sammen er spennende program for å belyse sentrale kontrollelementer i data governance.

Online: CRMA Bootcamp

The CRMA certification means having a key to the vast world of opportunities the profession of internal auditing offers.

Online: The practice of Agile internal auditing in your mission

This highly interactive practical training uses a workshop format, sharing ideas and practical examples to understand why and how Agile Auditing can be applied in audit missions.

Årskonferansen 2023

Årets store høydepunkt, IIAs årskonferanse, går av stabelen rett etter pinsen, så hold av tirsdag 30. mai og onsdag 31. mai.

Skriv ut side