Introduksjon til helhetlig risikostyring

Kurs18.01.2018 Kl. 08:30 - 16:00 PwC

Kursen forutsetter ikke forkunnskaper og vil i løpet av dagen dekker temaer fra definisjoner og rammeverk til analysemetoder og rapportering. Kursen er egnet for både nyansatte som får et ansvar innenfor risikostyring og til de som har jobbet en stund med risikostyring og ønsker å fordype seg ytterligere i helhetlig risikostyring.