Etiske regler og standarder for internrevisjon

Internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon, norsk versjon (2017)

Skriv ut side