job Misligheter

Arbeidsgivers ansvar ved varsling

Arbeidsgivers tilrettelegging for varsling har stor betydning for ytringsklimaet i virksomheten.

Gode kanaler for varsling og oppfølging gir også muligheter for å avdekke eventuell trakassering, diskriminering, mobbing, maktmisbruk eller økonomisk kriminalitet. Ifølge Varslingsutvalget representerer varsling en verdi.

Alle virksomheter med flere enn fem ansatte skal ha rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Disse rutinene bør skape god forutsigbarhet for den som varsler og den det varsles om. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at håndteringen av varslingssaker skjer på en trygg måte for varsler og den det varsles om.

https://iia.no/wp-content/uploads/2019/11/Arbeidsgivers-ansvar-ved-varsling.pdf