Nettverk Risikostyring er en del av iia.no

Publikasjoner

Veileder for Risikostyringsfunksjonen

Nettverk Risikostyring har utarbeidet en veileder der formålet er å beskrive gjeldende «beste praksis»

Nettverk Risikostyring har utarbeidet en veileder der formålet er å beskrive gjeldende «beste praksis» for risikostyringsfunksjoner uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på virksomheten. Veilederen dekker ikke eventuelle lovkrav, men gir en innføring i grunnleggende prinsipper for funksjonen. Individuelle tilpasninger av risikostyringsfunksjonen vil bl.a. avhenge av virksomhetens art, størrelse, kompleksitet og organisasjonskultur.

Veilederen søker også å komme med noen avklaringer og avgrensninger rundt organisering av en risikostyringsfunksjon. Dette omfatter fordeling av arbeidsoppgaver og roller mellom ulike kontrollfunksjoner i virksomheten, for eksempel internrevisor, risikostyringsfunksjonen og compliancefunksjonen.

GUIDELINES FOR THE RISK MANAGEMENT FUNCTION

These guidelines describes the purpose, responsibilities and duties of the Risk Management functions, as well as the relevant assumptions and success factors, regardless of industry. The principles in this guidance may also be useful for organizations without a discrete Risk Management function, but which have a similar function with comparable duties.

The target group for these guidelines is organizations that would like to either establish a Risk Management function, or develop their existing risk management function further.