Generelle betingelser ved kurs, konferanser og andre aktiviteter

Generelt
Vi arbeider kontinuerlig med å lage nye kurs og oppdatere eksisterende kurs ved behov. Informasjon om dette vil gitt på våre hjemmesider. Vi forbeholder oss retten til å kunne avlyse kurs ved f.eks. for lav oppslutning, samt foreta prisendringer ved behov.

Påmelding
Påmelding skal skje skriftlig via IIA Norges hjemmesider og er bindende.
IIA Norge sender bekreftelse på registrert påmelding.

Avmelding kurs/seminarer/møter med deltakeravgift
Avmelding må skje skriftlig. Det vil ved avmeldinger etter påmeldingsfristen kreves et gebyr på kr. 500.- til dekning av administrasjonskostnader. Senere avmelding enn 7 dager før kursstart blir belastet 50% av kursavgiften. Legitimert fravær (f.eks. sykemelding) behandles særskilt. Avmelding på kursdagen (møtedag), eller ev. uteblivelse, medfører full avgift.

Avmelding konferanser
Avmelding må skje skriftlig. Avmelding etter påmeldingsfristen og fram til en uke før konferansestart belastes med 50% av konferanseavgiften. Senere avmelding enn 7 dager før konferansestart blir belastet full avgift.
Legitimert fravær (f.eks. sykemelding) behandles særskilt.

Kurs- og konferansavgift
Avgiftene ved arrangementer i regi av IIA Norge inkluderer dokumentasjon, lokalleie, lunsj, drikke, kaffepauser o.l.

Faktura for kurs-/konferanseavgift sendes etter påmeldingsfristens utløp.
Eventuelt hotellrom gjøres opp av den enkelte direkte med hotellet.

Kursmateriell
Deltakeroversikter, timeplan og kursdokumentasjon vil vanligvis bli utlevert ved kursstart, eller bli gjort tilgjengelig på våre nettsider. Dersom det skulle være behov for å ta med seg noe støttemateriell, vil dette bli opplyst særskilt.

À jour 1/1-2017

IIA Norge er medlem av Akademisk Studieforbund

Aks_logo_RGB