Digitalt: Compliance & Kaffe

Resultater fra KPMGs spørreundersøkelse om etikk/ESG og compliance.

Hvordan samhandle med Riksrevisjonen?

Det er stadig flere statlige virksomheter som etablerer internrevisjonsfunksjon.  Statlig nettverk har invitert Riksrevisjonen til å presentere Prosedyre for samhandling med internrevisjon og dele sine erfaringer

Webinar: Internal Audit in Banks: challenges from the Russian/Ukrainian crisis

The objective of the webinar is to discuss the way internal auditors may help banks reduce these risks. A special focus will be made on cyber security risk that is growing daily.

Generalforsamling

Styret ønsker velkommen til generalforsamling og inviterer til foredrag, mat og mingling hos Riksrevisjonen. Delta fysisk eller digitalt!

Webinar: Schrems II – Hvordan etterleve det gjeldende regelverket?

IT-nettverket har invitert Microsoft og to advokatfirma, BDO Advokater og KPMG Law Advokatfirma, til å dele sine innretninger, tolkninger og erfaringer innenfor Schrems II og håndteringer av personopplysninger. 

Webinar: Compliance & Kaffe – ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon

Hvordan kan din virksomhet eller bedrift bli i stand til å forhindre, oppdage og håndtere korrupsjon og bestikkelser. Hvordan kan dette arbeidet bidra til å bygge tillit til virksomheten og øke omdømmet i markedet?

Risiko Roundtable: ESG – hva skal risiko og internrevisjonen bidra med?

Endelig kan vi igjen invitere til et fysisk Risiko Roundtable for å diskutere og ha diaolog rundt risikorealtert tematikk.

Webinar: Golden standard for compliance management systems

IIA Norway are hosting a free Compliance & Coffee event in cooperation with Ph.D Hernan Huwyler to learn more about the golden standard for compliance management systems.

Webinar: Problemstilling – rettssikkerhet og personvern kan gi utfordringer for en effektiv utøvelse av samfunnsoppdraget

Hvordan bør offentlig sektor balansere forholdet mellom personvern og utføring av samfunnsoppdraget? Hvilke dilemmaer kan oppstå og hvordan kan dilemmaene løses?  

Håndtering av varslingssaker mot folkevalgte/ledelse

Håndtering av varsling av kritikkverdige forhold mot folkevalgte personer eller personer i ledende stillinger.

Skriv ut side