Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon

Etter et «koronaopphold» inviteres det igjen til Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon i regi av Riksrevisjonen, IIA Norge og NKRF.

IIA International Conference 2022

The IIA’s 2022 International Conference will be held in Chicago, Illinois, and Virtually 18–20 July. 2022’s theme “Winds of Change. Wave of Impact.” sets the stage to share new and forward-looking information and leading practices in the pursuit of excellence in internal audit.

ECIIA Conference 2022

The Institute of Internal Auditors Belgium (IIA Belgium) has been selected to host the ECIIA annual conference in 2022.

Årskonferansen 2022

Årets konferanse tar for seg temaer som dreier rundt den usikre tiden som omgir oss. Den røde tråden gjennom konferansen er verdien av tillit og hva dette betyr for organisasjoner og samfunnet generelt. Hvordan kan internrevisjonene være et relevant bidrag i denne konteksten?

Årskonferansen 2021: En verden i endring

Vi inviterer til to dagers konferanse i november.

Virtual: The IIA International Conference

The IIA is preparing a world-class program focused on delivering topical and forward-thinking presentations by globally recognized and renowned speakers.

Virtual Classroom: GRC 2021

The result of a fruitful co-operation between The IIA Sweden, Compliance Forum, ISACA and SWERMA, the GRC Conference brings together hundreds of professionals, world-class speakers, senior executives and suppliers within governance, risk and compliance.

Skriv ut side