STILLING LEDIG: Societe Generale – Leder Internrevisjonen

Vår leder for internrevisjonen går over til ny stilling internt i selskapet, og vi søker derfor en leder for internrevisjonen i SG Finans AS. Vi søker en dyktig fagperson som får ansvar for internrevisjons-funksjonen i SG Finans, herunder å påvirke og videreutvikle selskapets internkontroll og kvalitet i prosesser og kontroller. Søk på stillingen HER Søknadsfrist: […]

Søk om å bli Diplomert Internrevisor

Nå er det igjen tid for å kunne søke om å bli Dipl.I.R. - Diplomert Internrevisor. Diplomeringsordningen forvaltes av IIA Norges Diplomeringsnemnd. Nemnda består av tre medlemmer med IIA Norges styreleder som leder. Søknader sendes sekretariatet.