Søk om å bli Diplomert Internrevisor

Nå er det igjen tid for å kunne søke om å bli Dipl.I.R. - Diplomert Internrevisor. Diplomeringsordningen forvaltes av IIA Norges Diplomeringsnemnd. Nemnda består av tre medlemmer med IIA Norges styreleder som leder. Søknader sendes sekretariatet.