BDO – Prosjektleder innen internrevisjon

Har du lyst til å bidra til økt verdiskapning med trygge gode løsninger for næringslivet? Trigges du av å være en sparringspartner for ledelsen og styret i virksomheten? Da er det kanskje deg vi leter etter.

Årskonferansen 2018

Nå er konferanseprogrammet klart. Et spennende program og noen fine maidager i Bergen burde være en uslåelig kombinasjon. Meld deg på først som sist, så er du sikker på at du har gjort det.

Søk om å bli Diplomert Internrevisor

Nå er det igjen tid for å kunne søke om å bli Dipl.I.R. - Diplomert Internrevisor. Diplomeringsordningen forvaltes av IIA Norges Diplomeringsnemnd. Nemnda består av tre medlemmer med IIA Norges styreleder som leder. Søknader sendes sekretariatet.