job Stillingsannonser

Vinmonopolet søker Leder Internrevisjon

Vår nåværende leder går av med pensjon neste vår. Vi søker derfor hans etterfølger ved vårt Kjedekontor i Oslo.

Om Vinmonopolet

Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for ansvarlig salg av alkohol, organisert som netthandel, butikkjede og kundesenter med enerett på salg av vin, brennevin og sterkøl over 4,7 prosent. Virksomheten har om lag 2000 ansatte, og over 330 butikker over hele landet. Vinmonopolets visjon er å være ønsket av alle, gjennom å tilby Norges beste kundemøte preget av fagkunnskap, service og ansvarlighet. Våre verdier er raus, solid og dynamisk. Våre lederprinsipper er «inspirere og involvere», «balansere» og «utvikle og utfordre». Vinmonopolet er verdens største vinbutikk, med et vareutvalg med over 21 000 produkter. Omsetningen 2019 var 17,9 milliarder kroner.

Leder Internrevisjon

Vår nåværende leder går av med pensjon neste vår. Vi søker derfor hans etterfølger ved vårt Kjedekontor i Oslo. Stillingen rapporter funksjonelt til styret og administrativt til administrerende direktør.

Internrevisjonen skal fremme og beskytte Vinmonopolets verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt i samsvar med den til enhver tid gjeldende strategi og revisjonshåndbok.

Internrevisjonen er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Den skal bidra til at selskapet oppnår sine målsetninger ved å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for risikostyring, kontroll og virksomhetsstyring.

Internrevisjonens virksomhet baseres på IIAs definisjon av internrevisjon, kjerneprinsipper, etiske regler og internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon, samt tilhørende rammeverk. 

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • gjennomføre de oppgaver som til enhver tid er gjeldende iht egen Instruks for Internrevisjonen godkjent av styret (se instruks her).
 • lede etter selskapets verdier: raus, solid, dynamisk
 • oppfylle lederprinsippene: inspirere og involvere, balansere, utvikle og utfordre
 • personal- og resultatansvar for avdelingen
 • lede og utvikle ansatte gjennom gode verdier og tillitsbasert ledelse
 • bidra til å skape Norges beste arbeidsplass

Ønsket bakgrunn og erfaring:

 • Mastergrad i Regnskap og revisjon, Diplomert Internrevisor og eller Certified Internal Auditor.
 • Ledererfaring som revisjonssjef/-leder i større privat eller offentlig virksomhet.
 • Beherske PC og kontorstøttesystemer på avansert brukernivå.
 • Godt kjennskap til SAP eller lignende ERP system.
 • Komfortabel med digitale løsninger 
 • God erfaring i bruk av dataanalyser
 • God erfaring med co-sourcing avtaler.
 • Gode samarbeidsevner og ha en genuin interesse og forståelse for       Vinmonopolets spesielle rolle og samfunnsansvar i skjæringspunktet mellom selskapets alkoholpolitiske oppdrag og forretningsmessig virksomhet.
 • Mestre pressede situasjoner på en god måte og være en tydelig rådgiver og   støtte for medarbeidere og øvrige ledelse.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper:

 • motiverende og involverende – en som skaper entusiasme
 • handlekraftig og gjennomføringssterk
 • evne til å heve blikket og se helheten
 • samlende leder med genuin interesse i å se andre lykkes
 • god situasjons- og rolleforståelse
 • pragmatisk, åpen og jordnær

Vi tilbyr:

Fast ansettelse 100 prosent. Du vil også få tilgang til gode pensjons- og låneordninger gjennom Statens pensjonskasse. I vår organisasjon er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekker på aktuelle kandidater via vår partner Semac AS, www.semac.no.

Kontakt Leder Internrevisjon Petter Kaareng på telefon 951 82 795 hvis du vil vite mer om stillingen.

Søknad med CV sendes elektronisk

Vennligst registrer søknad og CV via jobbnorge.no. Søknadsfrist 15. august 2020.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf. 75 54 22 20. Vitnemål og attester tas med ved et ev. intervju.