I såfall er det tiden kommet for å søke om opptak til BI sitt Executive Master of Management program Intern revisjon; Governance, Risikostyring, Intern styring og kontroll. Dette masterprogrammet gir deg inngående forståelse for hvordan god intern kontroll kan bidra til at virksomhetens når sine mål på en kostnadseffektiv måte.

Dette masterprogrammet er på 30 studiepoeng. Studiebelastningen er fordelt over fem eller seks intensive samlinger over to semestre, og undervisningen foregår på dagtid (hele dager). Du må også beregne tid til veiledning, selvstudium, gruppearbeid og eksamen.

Finn ut mer om masterprogrammet HER.