job Vacancies

Spesialrådgiver, Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF

Employeer

Helse Sør-Øst RHF

Job Title

Spesialrådgiver, Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF

Location

Hamar

Duration

Heltid

Contact Information

Espen Anderssen, Direktør

Address

Mobi: 945 07 618

Application deadline

14.12.2022

Beskrivelse

Vi søker en engasjert medarbeider til konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. Som internrevisor i Helse Sør-Øst vil du levere revisjons- og rådgivningstjenester som en del av et revisjonsteam i en av Norges største virksomheter. Foretaksgruppen leverer helsetjenester til tre millioner innbyggere.

Om konsernrevisjonen

Konsernrevisjonen er organisert under styret i Helse Sør-Øst RHF og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg. Vi bistår styret og ledelsen i det regionale helseforetaket og helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring ved å vurdere foretakenes prosesser for risikostyring og internkontroll.
Konsernrevisjonen leverer primært revisjons- og rådgivningstjenester til foretaksgruppens 11 helseforetak.

Konsernrevisjonen er i dag organisert i en modell med ti medarbeidere og kan ved behov leie inn spesialister fra helseforetakene eller kjøpe eksterne konsulenttjenester. For å lykkes med å levere våre tjenester over tid, blir utvikling av kompetanse og tjenester kontinuerlig prioritert. 

Arbeidsoppgaver

Som internrevisor i konsernrevisjonen er du ansvarlig for å delta i og lede revisjoner i samarbeid med kollegaer og innleide spesialister. Gjennom revisjoner vil du skape innsikt og identifisere forbedringsområder, og drøfte disse i videre dialog med helseforetakene. Gjennomførte revisjoner vil gi en stor kontaktflate med ledere og medarbeidere i ulike foretak.

Stillingens ansvar og oppgaver kan tilpasses etter kompetanse, erfaring og interesse. Skulle du ønske å ha en rolle i og evne til å videreutvikle våre tjenester og prosesser innen revisjon, så vil det være en fordel. 

Kvalifikasjoner

 • Minimum 2-3 års erfaring fra internrevisjon, rådgivning, risikostyring eller annet relevant arbeid med analyse
 • God kunnskap om internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring
 • Høyere utdanning innen relevante fagområder, fortrinnsvis på masternivå 
 • Erfaring som konsulent og/eller erfaring fra offentlig sektor vil være en fordel
 • Forståelse av prosjektledelse, forbedringsarbeid og endringsledelse er ønskelig
 • Interesse for bruk av dataanalyse er en fordel, f.eks. med Power BI el.
 • Sertifisering som internrevisor (CIA, diplomert internrevisor) eller villighet til å sertifisere deg

Personlige egenskaper

 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet, selvstendighet og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger, trekke ut vesentlige observasjoner av innhentet informasjon og sammenfatte resultatet av ditt arbeid kortfattet i en helhetlig sammenheng
 • Evne til å presentere og kommunisere på ulike organisasjonsnivåer og skape tillit
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Initiativrik og vilje til å bidra til utvikling av konsernrevisjon.

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser i en utviklende og utfordrende stilling i en organisasjon med stor aktivitet og spennende prosjekter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, med kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Konsernrevisjon har kontorer på Hamar og i Oslo, og det utvises stor fleksibilitet når det gjelder arbeidssted.

Konsernrevisjon erstatter en stor del av reisevirksomheten ved bruk av Teams. Stillingen innebærer begrenset reisevirksomhet.