job Vacancies

Spesialrådgiver internrevisjon

Employeer

Norges Bank

Job Title

Spesialrådgiver internrevisjon

Location

Oslo

Duration

Fulltid

Contact Information

Daniel Engeset eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group

Address

Telefon 22 06 87 00

Application deadline

15.04.2021

Beskrivelse

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2020 var det om lag 950 ansatte i Norges Bank.

Vil du bidra til effektiv styring og kontroll i en av Norges viktigste samfunnsaktører?

Internrevisjonen spiller en viktig rolle i å støtte Norges Banks Hovedstyre / revisjonsutvalg i deres oppfølging av hele bankens virksomhet. Denne stillingen vil ha særskilt vekt på forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Gjennom uavhengige vurderinger og råd om bankens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll, vil du få en unik mulighet til å bli kjent med en av Norges viktigste samfunnsaktører.

Internrevisjonen består av syv engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Vi har også en samarbeidsavtale med et internasjonalt konsulentselskap, som gir oss tilgang på bred kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • lede utfordrende prosjekter basert på grundige risikovurderinger
 • sørge for å være løpende oppdatert om aktivitet i virksomheten
 • være en pådriver for videreutvikling av avdelingens strategi og faglige kompetanse
 • være en aktiv bidragsyter i alle internrevisjonens leveranser, herunder periodisk rapportering til hovedstyret/revisjonsutvalget og ad-hoc rådgivning

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på masternivå – innen økonomi, finans, revisjon, ledelse, teknologi mv.
 • minimum sju – ti års erfaring fra arbeid innen relevante fagområder som internrevisjon, risikostyring, virksomhetsstyring, controlling, corporate governance, kvalitetsstyring, IT, informasjonssikkerhet, konsulentvirksomhet mv.- gjerne i internasjonal virksomhet
 • dokumentert erfaring og gode resultater fra prosjektledelse
 • erfaring fra prosjekter innen kapitalforvaltning, bank og finans
 • må beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • evne til å lede, koordinere og motivere i rollen som prosjektleder
 • god rolleforståelse, evner å navigere i en kompleks og høyt kompetent organisasjon
 • selvstendig og grundig, med god gjennomføringskraft
 • evne til å presentere og kommunisere på en konstruktiv og tydelig måte, både skriftlig og muntlig
 • evne til å oppnå gjennomslag i sterke fagmiljøer
 • analytisk og strukturert
 • gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • en selvstendig stilling med høy grad av ansvar i en kompleks virksomhet
 • mulighet til å lede prosjekter med fokus på risikostyring, internkontroll, prosesseffektivitet og ledelse i en organisasjon med en viktig samfunnsrolle
 • spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • et godt arbeidsmiljø med vekt på samarbeid og deling av kunnskap

Spesielle krav

For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Daniel Engeset eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tel. 22 06 87 00.