job Vacancies

Seniorrådgiver internrevisjon

Employeer

Politiet

Job Title

Seniorrådgiver internrevisjon

Location

Oslo

Duration

Fulltid

Contact Information

Sigmund Nordhus

Application deadline

23.03.2020

Beskrivelse

Politiets søker en dyktig medarbeider til Politiets Internrevisjon. Du har gjerne lengre erfaring fra internrevisjon og/eller analyse- og utredningsarbeid fra større virksomheter i  offentlig eller privat sektor og god kjennskap til offentlig forvaltning. Du har gode analytiske egenskaper, god formidlingsevne og motiveres av å levere resultater i samarbeid med andre. Hos oss får du mulighet til å jobbe med internrevisjon og rådgivning rettet mot hele politietaten og samhandle bredt med medarbeidere og ledere i direktoratet, politidistrikt og særorgan.

Internrevisjonen er politidirektørens tilsynsorgan og gjennomfører uavhengige og objektive kontrolloppgaver i politi- og lensmannsetaten. Enheten er en stabsfunksjon direkte underlagt politidirektøren og består i dag av seks medarbeidere. Enheten har revisjonsansvar for hele politi- og lensmannsetaten.

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og gjennomføre internrevisjoner og tilsyn
 • Dokumentere, rapportere og følge opp utført revisjon
 • Revisjon av tilskuddsmidler, herunder revisjon av EU-midler
 • Foreta vesentlighets- og risikovurderinger
 • Delta i planarbeidet
 • Veilede og yte rådgivning i etaten
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på mastergradsnivå innen økonomi eller samfunnsfag
 • Du har solid  erfaring og dokumenterte resultater fra internrevisjon, utredninger, evalueringer og/eller analysearbeid
 • Du har svært gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Du har god kjennskap til rammeverk og standarder for internkontroll og risikostyring
 • Du behersker kvantitative analyseverktøy
 • Det er ønskelig med kunnskap om ERP og økonomisystemer
 • Det er ønskelig at du har sertifisering innenfor internrevisjon
 • Det er ønskelig at du har forståelse for politi- og lensmannsetatens roller, organisering og oppgaver

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG .

Personlige egenskaper
 • Selvstendig, strukturert og prosessorientert
 • Analytisk, du evner å identifisere og vurdere relevant informasjon i større datamengder
 • Engasjert og initiativrik 
 • Gode samarbeidsevner og motiveres av å nå mål i samarbeid med andre
Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi 
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 640 200 -813 400 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Noe reisevirksomhet må påregnes