job Vacancies

IT-revisor

Employeer

Oslo kommunerevisjon

Job Title

IT-revisor

Location

Oslo

Duration

Heltid

Contact Information

Kristin Haugen, Headvisor

Address

Mobil: 971 55 441

Application deadline

06.06.2022

Beskrivelse

Oslo kommune har en rekke ulike IKT-systemer som støtter finansiell rapportering, og som IT-revisor vil du få innblikk i, og erfaring med mange ulike systemer. I tillegg gjennomfører vi dataanalyser som bidrar til å sikre en hensiktsmessig og effektiv revisjon. Vi er stadig på jakt etter nye gode måter å utnytte teknologi for å innhente revisjonsbevis.

Vi søker én engasjert og kunnskapsrik medarbeider til stilling som IT- revisor i vår Avdeling for regnskapsrevisjon i Kommunerevisjonen i Oslo. Avdelingen har i underkant av 20 medarbeidere. Regnskapsrevisjonen bygger på internasjonale revisjonsstandarder, og IT-revisjonen utføres i tråd med anerkjente standarder. Vår hovedoppgave er å bekrefte at årsregnskap og årsberetning i det alt vesentlige avlegges i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Som en del av dette vurderer vi risikoen for misligheter og feil samt gjennomgår internkontroll og regelverksetterlevelse på ulike områder innenfor økonomiforvaltningen. IT-revisjonen er en integrert del av dette arbeidet. Vi avgir revisjonsberetning for Oslo kommune, kommunens kommunale foretak og enkelte stiftelser. 

Vi ønsker en medarbeider som er selvstendig, fremoverlent og proaktiv, og som ønsker å bidra i arbeidet med å videreutvikle revisjonsarbeidet i Kommunerevisjonen. Personlig egnethet vektlegges. 

Arbeidsoppgaver

 • Revisjon av ulike IKT- systemer som støtter finansiell rapportering i henhold til gjeldende revisjonsstandarder. Dette kan inkludere bruk av dataanalyser og teknisk testing
 • Planlegge, utføre, dokumentere, rapportere og følge opp revisjonen
 • Gi faglige råd og veiledning 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor revisjon og/eller IKT
 • Bestått CISA- eksamen en fordel
 • Noen års revisjonserfaring fra kommune eller større virksomhet er en fordel
 • Kjennskap til rammeverket Cobit eller ISO 27001/27002
 • Det er en fordel med kunnskap om uttrekk ved bruk av MS SQL, og erfaring med bruk av analyseverktøy
 • Erfaring med å lede prosjektarbeid er ønskelig 

Personlige egenskaper

 • Proaktiv med sterk gjennomføringsevne
 • God evne til å sette seg inn i skriftlig materiale
 • Gode analytiske evner
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Liker og har god erfaring med teamarbeid

Vi tilbyr

 • En selvstendig stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et solid fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig oppdatering og videreutvikling
 • Et arbeidsmiljø med variert fagkunnskap
 • Konkurransedyktige betingelser
 • God pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Tilgang til trimrom og mulighet for trim i arbeidstiden
 • Lyse og trivelige kontorlokaler på Helsfyr