job Vacancies

Internrevisor

Employeer

Etterretningstjenesten

Job Title

Internrevisor

Location

Oslo

Duration

Fast heltid

Contact Information

For faglige spørsmål

Address

Telefon: 23 09 42 90

Application deadline

16.04.2021

Beskrivelse

Vil du jobbe med internrevisjon i Etterretningstjenesten?

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi styrker internrevisjonen vår og er ute etter deg som trives med å gå i dybden og jobbe systematisk, samtidig som du klarer å gjennomføre og levere rettidig. Videre må du kunne sette deg raskt inn i mange forskjellige fagområder og tilnærme deg disse metodisk. Du vil gjennomføre selvstendige analyser og vurderinger med særlig fokus på virksomhetsstyring, prosesseffektivitet, risikostyring og internkontroll.  

Arbeidsoppgaver

Du vil planlegge og gjennomføre internrevisjoner i henhold til etablerte standarder og myndighetskrav, delta i utforming av vår årlige revisjonsplan, og bidra med utvikling og vedlikehold av revisjonsmetodikk. I tillegg vil du bistå med utredning av varslingssaker som er sendt til Etterretningstjenestens varslingskanal. 

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå
 • Erfaring fra utredningsarbeid

Det er ønskelig med:

 • Utdanning i internrevisjon
 • Diplomert internrevisor/Certified Internal Auditor (CIA)
 • Erfaring fra arbeid med internrevisjon eller tilsvarende

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig
 • God analyse- og vurderingsevne
 • Strukturert og initiativrik
 • Selvstendig og grundig

Lønn og vilkår

 • Stilling: Rådgiver (kode 1434)
 • Lønn: kr 555 800 – 643 000 (lønnstrinn 62 – 70) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.