job Vacancies

Internrevisor

Employeer

Etterretningstjenesten

Job Title

Internrevisor

Location

Oslo

Duration

Fast heltid

Contact Information

For faglige spørsmål

Address

Telefon: 23 09 42 90

Application deadline

20.06.2021

Beskrivelse

Etterretningstjenesten styrker sin internrevisjon – vil du være med å videreutvikle faget?

Internrevisjonen skal støtte sjef for Etterretningstjenesten gjennom å gi uavhengige vurderinger og råd i spørsmål knyttet til virksomhetsstyring og -kontroll, risikostyring og etterlevelse av lover og bestemmelser (compliance). Vi styrker nå vår internrevisjon med en medarbeider som vil arbeide innenfor hele enhetens fagfelt i tett samarbeid med vår nåværende revisor. 

Vi søker deg som trives med å gå i dybden og jobbe systematisk, samtidig som du klarer å gjennomføre og levere rettidig. Du må kunne sette deg raskt inn i mange forskjellige fagområder og tilnærme deg disse metodisk. Som internrevisor vil du gjennomføre revisjoner og rådgi i henhold til IIAs standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon. 

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig forberede og gjennomføre revisjoner av prosesser for risikostyring, kontroll og governance
 • Være med å utrede varslingssaker 
 • Være med å utvikle årlig risikobasert revisjonsplan

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå
 • Erfaring fra utredningsarbeid

Det er ønskelig med:

 • Diplomert internrevisor/Certified Internal Auditor (CIA)
 • Erfaring fra internrevisjon eller tilsvarende (forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon, HMS-revisjon)

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner: du er fellesskapsorientert og engasjerende
 • Gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig: du kommuniserer tydelig og konstruktivt. Du evner å sammenstille informasjon til et klart budskap muntlig og skriftlig, tilpasset mottaker
 • God analyse- og vurderingsevne: du har refleksjonsevne, helhetsoversikt og god metodisk kjennskap
 • Strukturert: du evner å organisere, planlegge og systematisere arbeidet. Du prioriterer, har ordenssans og er rettidig

Lønn og vilkår

 • Stilling: seniorrådgiver (kode 1364)
 • Lønn: kr 618 600-708 000 (lønnstrinn 68 – 75) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Vi har et engasjerende arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling. 

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.