job Vacancies

Internrevisor

Employeer

UDI

Job Title

Internrevisor

Location

Oslo

Duration

Heltid fast

Contact Information

Marius Lorang Johannessen

Address

Leder for internrevisjonen
Mobil: 402 36 885

Application deadline

14.05.2021

Beskrivelse

Direktoratet har i dag ca. 1000 ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler i Valle View på Helsfyr. I tillegg har UDI fem mindre regionkontorer. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget.  

Migrasjonssvingningene påvirker UDI i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. UDIs internrevisjon bistår direktøren i å påse at direktoratet med disse spesielt utfordrende styringsvilkårene drives i henhold til grunnleggende styringsprinsipper for statlige virksomheter. Internrevisjonen evaluerer og bidrar til å forbedre UDIs interne styrings- og kontrolltiltak for å sikre at virksomheten når sine mål. Det er et mål at revisjonene skal bidra til positive endringer i UDI, og at internrevisjonens arbeid støtter opp under virksomhetens læring og forbedringsarbeid. For å lykkes i denne stillingen må du raskt kunne tilegne deg forståelse av avdelingenes virksomhet og de temaene som skal revideres. 

Internrevisjonen er organisert med en kjerne bestående av leder og to faste internrevisorer, supplert med en hospitant fra linjeorganisasjonen. UDIs personvernombud er også administrativt plassert i internrevisjonen. Internrevisjonen har ansvaret for UDIs sentrale varslingskanal og utredning av interne misligheter, og samarbeider med sikkerhetsstaben og HR-enheten i disse sakene. Internrevisjonen arbeider etter IIA-standardene.

Vi søker etter en erfaren medarbeider som kan planlegge, lede og bidra i revisjonsprosjekter. 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, lede og bidra i gjennomføringen av revisjonsprosjekter
 • Bidra i enhetens årlige planlegging, herunder risikovurderinger
 • Bidra i videreutvikling av internrevisjonens metodikk
 • Bidra i håndtering av varslingssaker og utredning av interne misligheter
 • Bidra med dialog og rådgivning i virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere og relevant utdanning på mastergradsnivå. Solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.
 • Det er en fordel om du er sertifisert som Certified Internal Auditor (CIA) eller er diplomert internrevisor. Søkere som ikke tilfredsstiller dette forventes å oppnå slik sertifisering/diplomering innen to år etter tiltredelse.
 • Du har solid erfaring fra internrevisjon i en kompleks virksomhet eller fra utvikling av virksomhetsstyring, internkontroll eller risikostyring. Alternativt har du solid erfaring med evaluering og analysearbeid.
 • Det er en fordel med erfaring med bruk av teknologi og dataanalyser i revisjon.
 • Det er ønskelig med kjennskap til offentlig forvaltning og styring.

Vi vil vektlegge at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen.

Personen som tilsettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven.     

Personlige egenskaper

 • Du har integritet, og evner å skape tillit på alle nivåer i organisasjonen.
 • Du tilegner deg raskt forståelse av nye og komplekse saksfelter.
 • Du har god analytisk legning med evne til å se helhet og sammenhenger.
 • Du er selvstendig, strukturert, effektiv og er god på å kommunisere og samhandle med andre.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og er dyktig til å utarbeide strukturerte og poengterte rapporter.
 • Du er engasjert og initiativrik, med evne til nytenking.

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i en virksomhet preget av høy faglig kompetanse og dyktige medarbeidere.
 • En dynamisk og fleksibel virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag.
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, med blant annet gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger.
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet kr 600 000 – 780 000 (brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine. 

I samsvar med offentleglova kan navnet ditt som søker, offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no