job Vacancies

Internrevisor, Byrådslederens kontor

Employeer

Oslo kommune, Byrådslederens avdeling

Job Title

Internrevisor, Byrådslederens kontor

Location

Oslo

Duration

Fulltid

Contact Information

Sissel Kristiseter, konstituert leder

Address

Mobil: 48 22 44 49

Application deadline

21.04.2024

Beskrivelse

Vi søker en analytisk, løsningsorientert og positiv person til ledig stilling som spesialrådgiver i Internrevisjonen ved Byrådslederens kontor.

Internrevisjonen er et av byrådets virkemidler for oppfølging og revisjon av kommunens systemer for virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll.

Internrevisjonens arbeidsområder omfatter alle byrådsavdelinger og underliggende virksomheter i Oslo kommune. Internrevisjonen har fem medarbeidere med variert kompetanse og bakgrunn.

Våre hovedoppgaver er å gjennomføre revisjons- og utredningsoppdrag basert på risikovurderinger og foreslå tiltak som bidrar til innsikt og forbedringer i kommunens styrings- og kontrollsystemer. Vi kan også få ad hoc-oppdrag av ulik art, og vi forvalter en rammeavtale for anskaffelse av revisjons- og granskningstjenester. Forebygging av korrupsjon og misligheter er en viktig oppgave for seksjonen, og vi administrerer to nettverk med deltakere fra hele kommunen. Internrevisjonen er sekretariat for kommunens sentrale varslingsordning. I dette arbeidet inngår ansvar for oppfølging av avtale om drift av eksternt varslingsmottak, saksforberedelse og oppfølging av varslingssaker. Vi deltar også i kommunens utviklingsarbeid innenfor områdene virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll.

Vår nye medarbeider vil kunne få arbeidsoppgaver innenfor hele det beskrevne arbeidsfeltet avhengig av kompetanse og seksjonens løpende behov. I stillingen som spesialrådgiver hos oss vil du få et unikt innblikk i Oslo kommune som organisasjon og kan bidra til å gjøre kommunens styringssystemer enda bedre.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og delta i teambaserte revisjonsprosjekter og ad hoc-oppdrag
 • Kontraktsoppfølging knyttet til avrop på rammeavtale
 • Saksbehandling av varslingssaker
 • Bistå i Internrevisjonens forebyggings- og utviklingsarbeid
 • Løpende oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse på masternivå innen samfunnsfag, økonomi, ledelse/administrasjon, jus eller andre relevante fag
 • Solid erfaring fra internrevisjonsarbeid, eventuelt annen relevant revisjonserfaring

Det er videre en fordel med:

 • Sertifiseringer som CIA, CISA, Diplomert Internrevisor eller lignende
 • Erfaring med risikostyring og internkontroll i større organisasjoner – gjerne offentlige
 • Erfaring fra og/eller kunnskap om informasjonssikkerhet og personvern
 • Erfaring fra håndtering og oppfølging av varsler
 • Forståelse for politiske prosesser og administrativt arbeid

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, men med gode samarbeidsevner og interesse for å jobbe i team
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Analytisk, med evne til å sette seg inn i ulike fagområder
 • Strukturert, med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver i skjæringsfeltet mellom politikk og administrasjon
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt arbeidssted i Oslo rådhus
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Lønnsplassering etter erfaring og kompetanse for stilling som spesialrådgiver mellom lønnstrinn 54 og 64 (kr 812 100 – kr 992 600)

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknaden må sendes elektronisk i rekrutteringssystemet innen søknadsfristen.

Om arbeidsgiveren

Oslo kommune en av Norges største arbeidsgivere. Vi utvikler hovedstaden og leverer tjenester og tilbud til innbyggerne i Norges største by. Oslo vokser, og du kan bidra til å gjøre Oslo til en god by og bo i – også i framtiden.

Byrådsavdelingene er byrådets nærmeste administrasjon. Byrådet er parlamentarisk ansvarlig overfor bystyret. Byrådsavdelingene forbereder og gjennomfører saker for byrådet og har ansvar for styring av underliggende virksomheter. Hver av de åtte byrådsavdelingene ledes av en byråd, og administrativt av en kommunaldirektør.

Byrådslederens kontor har ansvar for overordnet koordinering mellom byrådsavdelingene, strategisk utvikling av kommunens politiske og administrative styringssystem, gjennomføring av byrådets møter, overordnet beredskap, virksomhetsstyring, ledelse- og kompetanseutvikling, internrevisjon, internasjonalt arbeid og kommunikasjon. Byrådslederens kontor ivaretar internadministrative funksjoner for alle byrådsavdelingene og har ansvar for etatsstyring av Beredskapsetaten, Kommuneadvokaten og Rådhusets forvaltningstjeneste.