job Vacancies

IIA Norge søker skribenter

Employeer

IIA Norge

Job Title

IIA Norge søker skribenter

Contact Information

generalsekretær Ellen Brataas eller leder av Mediakomiteen Esa Leporanta

Address

ellen.brataas@iia.no, 976 20 565
esa.leporanta@dnb.no, 450 22 589

Beskrivelse

Formålet til IIA Norge er å gi våre medlemmer et solid faglig fundament og styrke kunnskapen i norske virksomheter om styring, kontroll og internrevisjon.

For å oppnå dette målet, har Mediakomiteen i IIA Norge det overordnede ansvaret for å promotere og formidle faglig materiale via www.iia.no og i sosiale medier. I praksis betyr det komiteens medlemmer følger utviklingen i relevante fagområder og bidrar til å skrive artikler, lage blogg eller webinarer for å tilgjengeliggjøre oppdatert og relevant faginformasjon til våre medlemmer. Vi kan også delta i samfunnsdebatten gjennom tematikk det er naturlig at foreningen har et synspunkt på i tråd med foreningens formål.

For å skape et sterkere fundament for videre arbeid søker Mediakomiteen etter flere bidragsytere, enten som medlem av komiteen eller som fast eller midlertidig skribent. Det bestemmer du selv.

Det kan hjelpe om du:

  • er nysgjerrig på utviklingen i fagområdene governance, risikostyring, compliance og/ eller internrevisjon
  • har lett å uttrykke deg enten skriftlig eller ved bruk av digitale løsninger
  • blir inspirert av å kunne synliggjøre din kompetanse til våre medlemmer og samarbeidspartnere
  • har perspektiver, kunnskap og/eller nettverk som bidrar til å promotere foreningens formål

Du får mulighet til:

  • å samarbeide i et hyggelig team som støttes av et solid og anerkjent organisasjon – IIA
  • å utvikle deg faglig og utvide ditt nettverk
  • å delta i foreningens egne kurs/konferanser/seminarer/webinarer

Om dette virker interessant, send gjerne noen ord om deg selv og hva du vil/kan bidra med!

Vi gleder oss til å høre fra deg!