job Vacancies

Helse Sør-Øst RHF søker Spesialrådgiver (internrevisor)

Employeer

Helse Sør-Øst RHF

Job Title

Helse Sør-Øst RHF søker Spesialrådgiver (internrevisor)

Location

Hamar eller Oslo

Duration

Heltid

Contact Information

Konsernrevisor Espen Anderssen

Address

Mobil: 945 07 618

Application deadline

01.09.2020

Beskrivelse

Vi søker en engasjert medarbeider til konsernrevisjonen. Stillingen er sentralt plassert for å bidra med revisjons- og rådgivningstjenester i en foretaksgruppe som leverer sykehustjenester til tre millioner innbyggere. Som internrevisor vil du bidra til å utvikle gode helsetjenester og god styring av sykehusene.

Om konsernrevisjonen

Konsernrevisjonen rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg. Vi bistår styret og ledelsen i det regionale helseforetaket og helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring ved å vurdere foretakenes prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. Vi har et sterkt revisjonsmiljø som prioriterer utvikling av kompetanse og tjenester. Vårt mål er at våre tjenester skal bidra til læring og forbedring.

Konsernrevisjonen er organisert i en modell med 10 ansatte medarbeidere, innleie av spesialister fra helseforetakene og kjøp av eksterne konsulenttjenester. Konsernrevisjonen leverer revisjons- og rådgivningstjenester til foretaksgruppens 11 helseforetak. Videre har vi avtale om å levere internrevisjon til Pasientreiser HF og Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsregionen. Vi foretar også revisjoner av private sykehus og andre leverandører av spesialisthelsetjenester til Helse Sør-Øst RHF.

Arbeidsoppgaver

Som internrevisor i konsernrevisjonen er du ansvarlig for å lede og delta i revisjoner i samarbeid med kollegaer og innleide spesialister. Gjennom prosjektene vil du skape innsikt og identifisere forbedringsområder, og fremlegge disse til videre behandling i dialog med sykehusene. Du vil ha en stor kontaktflate med ledere og medarbeidere i helseforetakene. Konsernrevisjonen er opptatt av kontinuerlig forbedring, og du vil ha en rolle i å videreutvikle våre tjenester og prosesser.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra internrevisjon, rådgivning, eller annet relevant arbeid med kvalitet, analyse og utredning.
 • God kunnskap om internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring
 • Høyere utdanning på masternivå innen helsefag, samfunnsvitenskap, økonomi, juridiske fag, IKT eller andre relevante fag.
 • Sertifisering som internrevisor (CIA, diplomert revisor) eller villighet til å sertifisere deg.
 • Erfaring fra helsesektoren og innsikt i spesialisthelsetjenesten er ønskelig.
 • Forståelse for forbedringsarbeid og endringsledelse er ønskelig.
 • Interesse for teknologi og bruk av dataanalyse er en fordel. 

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske ferdigheter og evner til problemløsning.
 • Evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger.
 • Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • Evne til å kommunisere på ulike organisasjonsnivåer og skape tillit.
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner i team med kolleger og samarbeidspartnere.
 • Initiativrik og vilje til å bidra til utvikling av egen kompetanse og konsernrevisjonens prosesser og metoder.
 • God rolleforståelse. 

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en spennende og samfunnsnyttig bransje.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser i en utviklende og utfordrende stilling i en organisasjon med stor aktivitet og spennende prosjekter. 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, med kontorlokasjoner i Oslo og Skien. Konsernrevisjonen har kontorer både på Hamar og i Oslo, og det utvises stor fleksibilitet når det gjelder arbeidssted.