job Vacancies

Generalsekretær

Employeer

IIA Norge

Job Title

Generalsekretær

Location

Oslo

Duration

Heltid

Contact Information

Siv Rosseland

Address

Mobil: 982 06 857

Application deadline

01.07.2022

Beskrivelse

Ledig stilling i en ideell organisasjon som jobber for internrevisjon, risikostyring og compliance.

Privat og offentlig sektor står overfore betydelige krav og endringer i årene som kommer. IIA Norge er en forening som gir internrevisorer, compliance officers og risikostyringsfunksjoner faglig fundament og kompetanseutvikling slik at de kan bistå sine virksomheter på en god måte. IIA er bindeleddet mellom fagekspertise innenfor alle typer av virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi søker ny generalsekretær til å lede foreningen og dette arbeidet. Dette er en stilling der du vil kunne gjøre en forskjell.

Vi tilbyr

 • Unik mulighet til faglig utvikling, opparbeidelse av nettverk og innsikt i ulike bransjer.
 • En sentral rolle i en dynamisk forening med høyt engasjement.
 • En stilling med stort rom for kreativitet.
 • Bred kontaktflate både innenfor og utenfor fagområdene.
 • Samarbeid med internasjonale kollegaer.
 • Selvstendig stilling med utfordrende oppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid i en veletablert administrasjon sentralt i Oslo.

Ansvarsområder vil omfatte bl.a.

 • Se til at IIAs strategier operasjonaliseres og følges opp i tråd med de mål som er fastsatt av styret.
 • Opptre som IIAs talsperson og arbeide for å profilere IIA og fagområdene inn mot media og næringsliv, offentlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner mv.
 • Arbeide aktivt for god kommunikasjon med medlemmer, potensielle medlemmer, virksomheter, myndigheter og premissgivere, andre foreninger og interessenter.
 • Koordinere og bidra til aktivitet i komiteene og nettverkene.
 • Økonomiansvar, herunder sørge for at styret får fremlagt regnskaper med budsjettall og kommentarer pr. kvartal.
 • Ansvar for våre læringsplattformer og tilbudet av kompetanseutvikling til våre medlemmer.
 • Ansvar for foreningens kommunikasjon med IIA internasjonalt.
 • Ansvar for gjennomføring av foreningens eksterne kvalitetskontroller hos virksomheter
 • Lederansvar for foreningssekretær og prosjektleder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Diplomert internrevisor/CIA/CRMA er en fordel
 • Relevant yrkeserfaring innen GRC-fagområde(r)
 • Gode engelskkunnskaper
 • Erfaring fra bruk av IT-støtteverktøy

Ønskede egenskaper

 • Selvgående med godt humør
 • Initiativrik, nysgjerrig og kreativ med god gjennomføringsevne
 • Relasjonsskapende
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God til å engasjere, motivere og utvikle andres kompetanse

Om IIA Norge

IIA Norge er interesseorganisasjonen for alle som arbeider med eller har interesse av god governance – med fokus på internrevisjon, risikostyring og compliance. Formålet til IIA Norge er å gi medlemmer et solid faglig fundament og styrke kunnskapen i virksomheter om styring, kontroll og internrevisjon.

Foreningen har 900 medlemmer, 80 tillitsvalgte og tilbyr nettverk for finans, stat, ledere, IT, compliance og risikostyring. IIA Norge er en del av The Institute of Internal Auditors som teller mer enn 200 000 medlemmer på verdensbasis. Det er utstrakt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene internasjonalt. Mer informasjon om foreningen finnes på www.iia.no.

Sekretariatet består av i dag av to ansatte som sitter samlokalisert med Norges kommunerevisorforbund og Samfunnsbedriftene sentralt i flotte lokaler ved Nationaltheatret. Konkurransedyktig lønn basert på erfaring og kvalifikasjoner.

Spørsmål til stillingen kan rettes til nåværende generalsekretær Ellen Brataas på telefon 976 20 565 eller styreleder Siv Rosseland, 982 06 857. Henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad med CV sendes til IIA Norge v/Ellen Brataas, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo eller på e-post til ellen.brataas@iia.no innen 1. juli. Ikke legg ved vitnemål og attester i søknaden. Det tar vi siden.