job Stillingsannonser

UDI søker seniorrådgiver internkontroll og risikostyring

Vil du være med å videreutvikle internkontroll og risikostyring i Utlendingsdirektoratet?

Trives du med å jobbe i en stor organisasjon med ulike fagområder? Vil du jobbe på et samfunnsaktuelt felt? Da kan denne stillingen være noe for deg.

I Budsjett- og økonomienheten i Analyse- og utviklingsavdelingen er det en ledig stilling som seniorrådgiver innen internkontroll og risikostyring. Enheten har overordnet fagansvar for internkontroll og risikostyring. Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Du vil få en sentral rolle i utvikling, implementering og oppfølging av prosesser for internkontroll og risikostyring. UDIs internkontroll skal utformes og gjennomføres slik at virksomheten når de mål som er fastsatt, har en effektiv drift, pålitelig rapportering og at lover og regler følges. UDIs system, prosesser og rutiner for internkontroll skal dokumenteres. Risiko og sårbarhet for hele virksomhetens ansvarsområde skal vurderes.

Den rette kandidaten har solid faglig tyngde innenfor internkontroll og risikostyring, og evner å kommunisere på en tydelig og troverdig måte både mot ledelsen og i virksomheten for øvrig.

Budsjett- og økonomienheten ligger i Analyse- og utviklingsavdelingen i Utlendingsdirektoratet. Avdelingen har ansvaret for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i direktoratet. I tillegg til budsjett, økonomi og virksomhetsstyring, har avdelingen ansvar for utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse, strategiske anskaffelser samt utviklings- og forbedringsarbeid. For tiden består avdelingen av rundt 70 medarbeidere fordelt på seks enheter. Avdelingen arbeider tett opp mot øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg omfattende kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Budsjett- og økonomienheten har ansvaret for direktoratets økonomistyring. Dette innebærer blant annet budsjettdialogen med Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og de interne budsjettprosessene med tilhørende rapportering. Videre har enheten ansvaret for å utarbeide økonomiske analyser, produksjon av beslutningsgrunnlag, økonomisk styringsinformasjon, internkontroll og risikostyring. 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle UDIs system og metode for helhetlig interkontroll og risikostyring i henhold til gjeldende lover og regler
 • Fasilitere og dokumentere prosesser for å identifisere, kartlegge og evaluere risiko og internkontroll, inkludert rapportering til departementet
 • I samarbeid med berørte avdelinger, utarbeide og implementere tiltak for forbedret internkontroll 
 • Integrere nødvendige kontrolltiltak i UDIs styringssystem 
 • Utarbeide og revidere interne prosedyrer og policyer 
 • Gjennomføre intern rådgivning, veiledning og opplæring i gjeldende lover, regler og rutiner 
 • Funksjonen er i kontinuerlig utvikling og øvrige oppgaver kan tilkomme stillingen. Ut fra kompetanse til den som tilsettes, kan det også være aktuelt med andre oppgaver innenfor enhetens område.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere økonomisk utdanning på masternivå. Lengre relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan kompensere for manglende utdanning på masternivå. 
 • Du må ha bred praktisk erfaring innenfor områdene styring, risikovurderinger og internkontroll
 • Du må ha god kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innen internkontroll og risikostyring.
 • Du må ha erfaring fra veiledning og opplæring.
 • Du må ha erfaring med prosjekt- eller teamarbeid.
 • Du må ha meget gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.
 • Du må ha gode ferdigheter i Excel. 
 • Det er ønskelig at du har relevant erfaring fra statlig virksomhet, herunder økonomiregelverket i staten.
 • Det er ønskelig at du har relevant sertifisering, som for eksempel CIA.

Personlige egenskaper

 • Du er en initiativrik tilrettelegger og planlegger med høy gjennomføringsevne 
 • Du er effektiv, strukturert og analytisk 
 • Du er god til å drive prosesser og er en relasjonsbygger 
 • Du trives med å jobbe i team, men kan også jobbe selvstendig
 • Du har gode samarbeidsevner, kan være tydelig og er løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Du får jobbe i en organisasjon som har et viktig samfunnsoppdrag. Du får dyktige og kompetente kolleger, med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Medlemskap og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse (det vil bli trukket 2% innskudd til Statens Pensjonskassa fra lønnen)
 • Fra våren 2021 flytter vi til nye, flotte og moderne lokaler på Helsfyr.
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 532.300 til 800.000 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.  

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet. 

Søknadsfrist: 31. mars.

Les mer og søk HER.