Oslo kommune våpen

Tillit er ikke noe nytt. Ei heller tillitsbasert styring og ledelse og debatten om målstyring og new public management.

Det som er nytt i norsk sammenheng er Oslo kommunes satsning på tillitsbasert styring og ledelse. «Stoppeklokken» i eldreomsorgen skal erstattes med økt fokus på omsorg og kvalitet gjennom involvering og medvirkning av brukeren og de ansatte.

Byrådet i Oslo har vedtatt at tillit skal være et bærende prinsipp for styring og ledelse i hele kommunen. For tiden gjennomføres det piloter i noen deler av kommunens tjenestetilbud for å implementere dette.

tillitsbasert styring og ledelse