Global table discussions

Jobben til IIA er å bidra til at medlemmene deres når sine mål. IIA er i stadig utvikling og på strategimøtet med alle medlemslandene i Tokyo denne uken kom det flere oppdateringer. IIA har flust med ressurser. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg og gi tilbakemeldinger til sekretariatet om hva dere har bruk for.

Oppdatert visjon er å bidra til å skape en internrevisjon som er uunnværlig for effektiv governance, risikostyring og kontroll. Den overordnede målsetningen er at IIA skal være en primærkilde for internrevisjon for å støtte medlemmene slik at de kan ta en kritisk rolle i arbeidet med å fremme og beskytte sine organisasjoners ressurser.

Det er tre delmål:

  • styrke profesjonen
  • utvikle kompetente ressurser
  • sørge for at forretningsmodellen gjør at IIA avdelingene i hvert land har økonomi til å drive sitt arbeid.

Governance strukturen endres. Hvert medlemsland har sine styrer som før. De innretter seg for å tjene medlemmene best mulig lokalt. Global Council legges ned og erstattes med Global Assembly. Hvert land utnevner en representant for en periode på tre år . Dette er et arbeidsutvalg og bindeledd mellom hvert land og styret. Organet møtes en gang i året og vil ha telefonmøter før hvert styremøte for å gi direkte input. Styret slankes til halvparten av størrelsen det hadde før og executive committee legges ned.

Hilsen Mette D. Storvestre, styreleder IIA

Opening session Global Council

Japanese tea

Interesting panel discussions