Seniorrådgiver ved Forsvarsdepartementets internrevisjon 

Vi har to ledige stillinger for personer som kan styrke et proaktivt fagmiljø innen internrevisjon, varsling og gransking.

Arbeidsområdet vil i hovedsak være å lede/delta i planlegging, gjennomføring og rapportering av enhetens aktiviteter. Avhengig av kvalifikasjoner kan det bli aktuelt å:

  • Være ansvarlig for et fagområde og/eller ivareta rollen som revisjonsansvarlig for en virksomhet i sektoren
  • Lede/delta i IT-revisjoner
  • Bidra i arbeidet med varslingskanalen
  • Delta i internrevisjonens arbeid med å forebygge og avdekke feil, misligheter og manglende etterlevelse, herunder utføre systematiske dataanalyser (dataanalyseverktøyet IDEA brukes i arbeidet) og gjennomføre granskinger

Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Linda Lillestøl på mobil 906 76 789, linda.lillestol@fd.dep.no.

For ytterligere informasjon og fullstendig kunngjøring av stillingene, se HER

Søknadsfrist 26. november 2018