Internrevisjonen i rettssubjektet Den norske kirke er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Internrevisjonen skal bidra til at rettssubjektet Den norske kirke oppnår sine målsetninger ved å evaluere og forbedre effektivitet og hensiktsmessighet av organisasjonens prosesser for risikostyring, kontroll og governance.

Arbeidssted: Oslo sentrum

Kontaktperson: Jan Rune Fagermoen, Tlf. 970 57 211 eller Magnus Digernes, Tlf. 406 39 695

For ytterligere informasjon og fullstendig kunngjøring av stillingen, se HER

Søknadsfrist: 28. april 2019