Nå er det igjen tid for å kunne søke om å bli Diplomert internrevisor (dipl.ir.)

Diplomeringsordningen forvaltes av IIA Norges Diplomeringsnemnd. Nemnda består av tre medlemmer med IIA Norges styreleder som leder.  Søknader sendes sekretariatet. Les mer om diplomeringen på nettsidene.

Informasjon om søknadsprosess og krav kan du lese HER

Søknadsskjemaet kan lastes ned HER.