Du kan delta på NFKR sine medlemsmøter

Som medlem av IIA Norge kan du delta vederlagsfritt på NFKR sine medlemsmøter, som tilbys gjennom regioner i hele landet. Kanskje en mulighet for deg som sitter utenfor Oslo til å få påfyll.

Styreleders hilsen fra Global Council i Tokyo

Den overordnede målsetningen er at IIA skal være en primærkilde for internrevisjon for å støtte medlemmene slik at de kan ta en kritisk rolle i arbeidet med å fremme og beskytte sine organisasjoners ressurser.

Assessing the Risk Management Process

This guide will aid the internal audit activity in developing approaches to review and assess the effectiveness of an organization’s risk management processes and strategies, regardless of the activity’s size, maturity level, or resource level.

Internal Audit Ambition Model

With the Internal Audit Ambition Model you can not only visualize the current quality level of your Internal Audit Function, but also determine your ambition level to further professionalize your Internal Audit Function.

Gratis innmelding til CIA-programmet i mars

Vurderer du å ta de tre eksamene som leder frem til Certified Internal Auditor (CIA) tittelen? Da kan vi glede deg med at i hele mars kan du søke om opptak til programmet uten vederlag. Du må fortsatt betale for hver eksamen, men selve innmeldingen til sertifiseringsprogrammet er gratis. Les mer på www.globaliia.org

New Implementation Guidance for Code of Ethics

The IIA has released new guidance for implementing its Code of Ethics. Each of the four Code of Ethics principles ― Integrity, Objectivity, Confidentiality, and Competency ― are accompanied by specific rules of conduct.

CRMA Job Analysis Survey

The Institute of Internal Auditors (IIA) is reviewing and evaluating the content of the Certification in Risk Management Assurance (CRMA) examination to ensure that it remains current and relevant to the global practice of risk management assurance.

IIA søker strategiske influencere

Navet i foreningen er våre medlemmer! De tillitsvalgte driver navet rundt. De tillitsvalgte setter agendaen for de aktiviteter foreningen tilbyr. Det er de som er foreningens strategiske "influencere".