Riktig rekruttering minimerer innsiderisikoen

Hvordan kan rekrutteringen, håndtering av ansettelsesforholdet og avslutningen av arbeidsforholdet bidra til å minimere innsiderisikoen? En av ti virksomheter forteller at de har avdekket utro tjenere blant egne ansatte i løpet av de siste to årene. Vi påstår at relativt enkle tiltak ved rekrutteringer vil bidra til i betydelig grad redusere innsiderisikoen.

Budgeting the Internal Audit Function: How Much Is Enough?

While there is no simple formula for determining an internal audit budget, there is a process that audit committees, executive management, and the audit department can use to determine whether the internal audit budget is appropriate for the organization. By following these steps, all can be assured that the internal audit budget will likely be a good fit every time.

Internrevisjonens rolle – bidra med input

Gi innspill til undersøkelse om internrevisjon til doktorgradstudent på Louvain School of Management om hvordan internrevisjonens rolle er og blir brukt i forskjellige virksomheter med hensyn til synergieffekter og overføring av læring, og hvordan internrevisjonens kunnskaper kan utnyttes av avdelinger og i andre deler av virksomheter.

Auditing Third-party Risk Management

New Practice Guide from IIA: This practice guide is a useful tool to become better informed on risks related to third-party provider management. Risks across the full vendor life cycle are considered, including the appropriate sourcing, ongoing management, and termination of vendors.

Hvem roper høyest?

CBA driver en meget vellykket bank virksomhet, men med en blindsone på området kundehåndtering og compliance, noe som kom til uttrykk gjennom en serie avsløringer om uetisk adferd mot kunder ved salg av produkter samt brudd på hvitvaskingsregelverket.

An Oversight in Our Oversight

When it comes to improving internal audit performance, the things that audit committee chairs hesitate to say are often the things that audit executives most need to hear.