United, Connected and Aligned

A new whitepaper from The IIA and the International Federation of Accountants (IFAC) examines the distinct roles of internal audit and the finance function.

Veileder for risikostyring er oppdatert

Veileder for Risikostyringsfunksjonen som ble utgitt i 2017 på norsk og siden oversatt til engelsk, er nå oppdatert. Det er i denne omgang ikke snakk om vesentlige endringer, men oppdatere veilederen med endringer som er gjort i rammeverk for COSO ERM og ISO 31000.

IIA Norge flytter

Fra fredag 28. september er IIA Norge og Norges Kommunerevisorforbund på plass i nye lokaler i Haakon VIIs gate 9 – 6. etasje.   Postadressen er ikke endret – kun besøksadresse.

Aligning Internal Audit

Aligning Internal Audit Activities and Scope to Organizational Strategy: How business environment and Organizational Strategy impact internal auditing is a new report from Internal Audit Foundation.

Effective Workpapers

Developing quality workpapers requires skill, including the ability to gather sufficient, competent, reliable, and useful audit evidence. This Global Knowledge Brief gives you an introduction to the basics of effective workpapers.

Søk om å bli Diplomert internrevisor

Nå er det igjen tid for å kunne søke om å bli Diplomert internrevisor (dipl.ir.) Diplomeringsordningen forvaltes av IIA Norges Diplomeringsnemnd. Nemnda består av tre medlemmer med IIA Norges styreleder som leder. Søknader sendes sekretariatet.