Innovative Approach to Audit Reports

Learn about an innovative approach to developing audit reports for operational and implementation audits. This brief details the link between findings, maturity, and overall report ratings, and offers best practice examples for organizing and presenting content within audit reports.

Innkalling til generalforsamling

Styret i IIA Norge har gleden av å invitere til generalforsamling. Grunnet forhåndsregistrering hos DNB samt bestilling av mat, må du registrere deg innen 12. juni hvis du vil delta. Torgeir Waterhouse og Anita Meidell kommer også.

Oppsummering årskonferansen 2019

Tusen takk til alle som arrangerte, bidro, delte og deltok på årets IIA konferanse 2019! Her kan dere se en kort oppsummeringsvideo fra konferansen: Årskonferansen på to minutter og en introduksjon til medlemmer av Boybandet Wrong Diretion. Du laster ned foredrag fra konferansen her.

Modell for risikomodenhet får internasjonal oppmerksomhet

For to år siden utviklet Ayse Nordal og Ole Martin Kjørstad (se bildet), medlemmer av risikonettverket i IIA Norge, en enkel modell med en ny tilnærming til å vurdere risikomodenhet. Dette verktøyet ble presentert i SIRK nr.1 2017 og ligger tilgjengelig på websiden til IIA Norge. Siden da har modenhetsmodellen blitt presentert i ulike fora, […]

Fraud and internal audit

Organizations should have robust internal control procedures to limit the risk of fraud, and internal audit’s role is to assess these Controls. Read the IIA Position Paper: Assurance Over Fraud Controls Fundamental to Success.

Hvor modent er bruken av GRC-verktøy i Norge?

Det lurer vi også på! Vi ønsker å kartlegge bruken gjennom en undersøkelse hvor resultatene skal sammenstilles og presenteres i en artikkel i vårens utgave av fagbladet SIRK, sammen med trender og utvikling innen dette området.