Modell for risikomodenhet får internasjonal oppmerksomhet

For to år siden utviklet Ayse Nordal og Ole Martin Kjørstad (se bildet), medlemmer av risikonettverket i IIA Norge, en enkel modell med en ny tilnærming til å vurdere risikomodenhet. Dette verktøyet ble presentert i SIRK nr.1 2017 og ligger tilgjengelig på websiden til IIA Norge. Siden da har modenhetsmodellen blitt presentert i ulike fora, […]

Fraud and internal audit

Organizations should have robust internal control procedures to limit the risk of fraud, and internal audit’s role is to assess these Controls. Read the IIA Position Paper: Assurance Over Fraud Controls Fundamental to Success.

Hvor modent er bruken av GRC-verktøy i Norge?

Det lurer vi også på! Vi ønsker å kartlegge bruken gjennom en undersøkelse hvor resultatene skal sammenstilles og presenteres i en artikkel i vårens utgave av fagbladet SIRK, sammen med trender og utvikling innen dette området.

Du kan delta på NFKR sine medlemsmøter

Som medlem av IIA Norge kan du delta vederlagsfritt på NFKR sine medlemsmøter, som tilbys gjennom regioner i hele landet. Kanskje en mulighet for deg som sitter utenfor Oslo til å få påfyll.

Styreleders hilsen fra Global Council i Tokyo

Den overordnede målsetningen er at IIA skal være en primærkilde for internrevisjon for å støtte medlemmene slik at de kan ta en kritisk rolle i arbeidet med å fremme og beskytte sine organisasjoners ressurser.

Assessing the Risk Management Process

This guide will aid the internal audit activity in developing approaches to review and assess the effectiveness of an organization’s risk management processes and strategies, regardless of the activity’s size, maturity level, or resource level.

Internal Audit Ambition Model

With the Internal Audit Ambition Model you can not only visualize the current quality level of your Internal Audit Function, but also determine your ambition level to further professionalize your Internal Audit Function.