Internrevisjon i medias søkelys

Om det er Panama-papers som har startet interessen for å gå gjennom internrevisjonens rapporter og bruke disse som grunnlag for artikler, vites ikke. Men vi registrere likevel at internrevisjonen i ulike sektorer er nevnt flere ganger i pressen denne uken.

Antikorrupsjonsstandard fra ISO under utvikling

Korrupsjon er ødeleggende for økonomier verden rundt og kan medføre store kostnader for organisasjoner og enkeltpersoner. En ny internasjonal standard, ISO 37001 Anti-bribery management systems, er under utvikling for å bekjempe uvesenet.

Om korrupsjon i statlige selskaper

Stortinget kontroll- og konstitusjonskomite ønsker en helhetlig behandling av det generelle sakskomplekset som gjelder korrupsjon og anti-korrupsjonsarbeid i statseide selskaper.

Hvem har ansvar for at internkontrollen fungerer?

I de siste dagers medieoppslag kan man få et feilaktig inntrykk av at internrevisjonen har ansvaret for at internkontrollen fungerer tilfredsstillende. Økt kompleksitet i mange typer virksomheter har de siste par tiår tydeliggjort betydning av god og effektiv eierstyring og selskapsledelse.

Regjeringen starter korrupsjonsutredning

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har satt i gang en ekstern utredning. Tema er departementets oppfølging av eierskapsmeldingens forventninger til arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet i økonomiske transaksjoner, ifølge en melding fra regjeringen torsdag.

Internrevisjonens rapport i Forsvaret

ABC-nyheter skriver at «Forsvaret får kraftig refs i en intern revisorrapport som viser at Forsvaret kan ha betalt millioner av kroner til skatteparadis-selskaper og leverandører som Forsvaret selv hevder «ikke er i bruk».». Det er ikke riktig at Forsvaret kan ha blitt lurt til å betale, skriver Forsvarsdepartementet på sin nettside.

Flere universiteter og høgskoler etablerer internrevisjon

Alle statlige virksomheter som har omsetning på over 300 millioner kroner har fått pålegg fra Finansdepartementet om å vurdere om de bør ha en internrevisjon. For universitetene og høgskolene betyr det at de må svare Kunnskapsdepartementet innen 1. mai om de vil sette i gang med internrevisjon. Noen har det allerede, først og fremst Høgskolen i Oslo […]